Jpe.II.60.014/2024/3. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Jpe.II.60.014/2024/3.

A felperes: a felperes neve
                   (a felperes címe)

Az alperes: az alperes neve
                   (az alperes címe) 

A per tárgya: közüzemi díjtartozás megfizetése

A jogegységi panaszt benyújtó fél: az alperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: 
                                                          Pfv.20.279/2023/4. számú végzés

Rendelkező rész

A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

  1. Az alperes (a továbbiakban: panaszos) a Pesti Központi Kerületi Bíróság által hozott 15.P.50.186/2018/55. számú határozat megjelölésével „jogegységi panasz” elnevezésű beadványt terjesztett elő, amelyben – a jogegységi panasz jogalapjának és a jogegységi panasszal támadott kúriai határozatnak a megjelölése nélkül – kérte, hogy a Kúria „mondja ki azt, hogy törvénysértő a jogerős ítélet, és csak a törvénysértés deklarálására szorítkozzon”. 
  2. A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
  3. A Kúria a jogegységi panaszt Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be.
  4. Figyelemmel arra, hogy a panaszos a jogegységi panaszt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtotta be, a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján visszautasította.
  5. A Jogegységi Panasz Tanács rámutat arra, hogy a jogegységi panasz visszautasítását egyetlen, törvényben rögzített visszautasítási ok is indokolttá teszi {utoljára: Jpe.II.60.034/2023/3., Indokolás [7] bekezdés}, így az alperes által előterjesztett jogegységi panasz érdemi elbírálásának akadályát képező további visszautasítási okok vizsgálatát a Kúria mellőzte.

Elvi tartalom

  1. A jogegységi panasz eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviselet kötelező. Jogi képviselő közreműködésének hiányában a jogegységi panasz visszautasításának van helye a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján.

Záró rész

  1. Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.
  2. A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2024. március 18.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, 
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró, 
Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, 
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, 
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró, 
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna s.k. bíró, 
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, 
Dr. Márton Gizella s.k. bíró, 
Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, 
Dr. Puskás Péter s.k. bíró, 
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, 
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, 
Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, 
Dr. Stark Marianna s.k. bíró, 
Dr. Szabó Klára s.k. bíró, 
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró