Jpe.I.60.021/2024/4. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.021/2024/4.

Az adós: az adós neve
             (az adós címe)

A végrehajtást kérő: a végrehajtást kérő neve
                               (a végrehajtást kérő címe) 

A per tárgya: végrehajtás

A jogegységi panaszt benyújtó fél: az adós

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: 
                                                          0104-19.Vh.2195/2018/77.

Rendelkező rész

A Kúria az adós jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

  1. Az adós (a továbbiakban: panaszos) a „Budapest IV. és XV. kerületi bíróság 0104-19.Vh.2195/2018/77.” számú döntés megjelölésével – a jogegységi panasz jogalapjának és a jogegységi panasszal támadott kúriai határozatnak a megjelölése nélkül – „jogegységi panasz másként történtek a dolgok” elnevezésű beadványt terjesztett elő, amelyben kérte a Kúriát, hogy „a törvényesség érdekében egyéb eszközök igénybevételével kezdeményezzen eljárásokat”.
  2. A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
  3. A Kúria a jogegységi panaszt a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be.
  4. Figyelemmel arra, hogy a panaszos a jogegységi panaszt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtotta be, a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján visszautasította.
  5. A Jogegységi Panasz Tanács rámutat arra, hogy a jogegységi panasz visszautasítását egyetlen, törvényben rögzített visszautasítási ok is indokolttá teszi [utoljára: Jpe.II.60.034/2023/3., Indokolás {7} bekezdés], így a panaszos által előterjesztett jogegységi panasz érdemi elbírálásának akadályát képező további visszautasítási okok vizsgálatát a Kúria mellőzte.

Elvi tartalom

  1. A jogegységi panasz eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviselet kötelező. Jogi képviselő közreműködésének hiányában a jogegységi panasz visszautasításának van helye.

Záró rész

  1. Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.
  2. A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2024. április 15.

Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. a tanács elnöke,
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró,
Dr. Balogh Zsolt Péter s.k. bíró,
Dr. Bartkó Levente s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Dr. Cseh Attila s.k. bíró,
Dr. Darák Péter s.k. bíró,
Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró,
Dr. Döme Attila s.k. bíró,
Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró,
Dr. Farkas Attila s.k. bíró,
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró,
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró,
Dr. Harangozó Attila s.k. bíró,
Dr. Kovács András s.k. bíró,
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró,
Dr. Tánczos Rita s.k. bíró