Jpe.I.60.017/2024/4. számú határozat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.017/2024/4.

A felperes: a felperes neve
                 (a felperes címe)

Az alperes: Budapest Főváros Kormányhivatala
                 (az alperes címe)

A per tárgya: közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

A jogegységi panaszt benyújtó fél: a felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma:
                                                          Fővárosi Törvényszék 20.M.70.447/2021/15. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

  1. A felperes (a továbbiakban: panaszos) a Fővárosi Törvényszék előtt 20.M.70.447/2021. számon folyamatban volt eljárás számának megjelölésével „jogegységi panasz” elnevezésű beadványt terjesztett elő a „törvényesség érdekében”, amelyben – a jogegységi panasz jogalapjának és a jogegységi panasszal támadott kúriai határozatnak a megjelölése nélkül – kérte, hogy a Kúria „deklarálja” a támadott határozat „törvénysértő” voltát.
  2. A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
  3. A Kúria a jogegységi panaszt a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – visszautasítja, ha azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be.
  4. Figyelemmel arra, hogy a panaszos a jogegységi panaszt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtotta be, a Kúria a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján visszautasította.
  5. A Jogegységi Panasz Tanács rámutat arra, hogy a jogegységi panasz visszautasítását egyetlen, törvényben rögzített visszautasítási ok is indokolttá teszi [utoljára: Jpe.II.60.034/2023/3., Indokolás {7} bekezdés], így a panaszos által előterjesztett jogegységi panasz érdemi elbírálásának akadályát képező további visszautasítási okok vizsgálatát a Kúria mellőzte.

Elvi tartalom

  1. A jogegységi panasz eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviselet kötelező. Jogi képviselő közreműködésének hiányában a jogegységi panasz visszautasításának van helye.

Záró rész

  1. Az eljárás a jogegységi panasz visszautasítására tekintettel az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.
  2. A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2024. április 8.

Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. a tanács elnöke,
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró,
Dr. Balogh Zsolt Péter s.k. bíró,
Dr. Bartkó Levente s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Dr. Cseh Attila s.k. bíró,
Dr. Darák Péter s.k. bíró,
Dr. Döme Attila s.k. bíró,
Dr. Farkas Attila s.k. bíró,
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró,
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró,
Dr. Harangozó Attila s.k. bíró,
Dr. Kovács András s.k. bíró,
Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró,
Dr. Tánczos Rita s.k. bíró