Jpe.IV.60.058/2023.

Az előzetes döntéshozatali indítvány előterjesztője: a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője

Tárgy:

Ellátható-e végrehajtási záradékkal a közjegyzői okirat, ha a közjegyző a kölcsönszerződés felmondásának közléséről kiállított tanúsítványba nem foglalja bele a felmondás szó szerinti szövegét, hanem e helyett ahhoz hozzáfűzi a felmondásról szóló nyilatkozat megtételéről felvett, annak egyébként szó szerinti szövegét tartalmazó jegyzőkönyvet?