Jpe.II.60.050/2023.

Támadott határozat: Kfv.VI.37.099/2023/8. számú határozat

A panasz előterjesztője: az alapügy felperese

Tárgy:

Kfv.IV.37.424/2011/4.: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CLXI. törvény (Inytv.) 27. § (2)-(3) bekezdése és 28. § (3)-(4) bekezdésének alkalmazása; van-e helye bejelentés alapján hivatalbóli vizsgálatnak a művelési ág változtatás tekintetében; szükséges-e a bejelentő részéről tulajdonosi minőség

Kfv.III.37.651/2011/9.: bejelentés alapján keletkező eljárási kötelezettség; adatváltozás-e a művelési ág változása

Kfv.IV.37.380/2021/5.: az Inytv. 28. § (4) bekezdésének alkalmazása; változás átvezetése bejelentés hiányában, ha arról a hatóság hivatalból tudomást szerez

Kfv.V.35.629/2017/5.: bizonyítékok újraértékelése a felülvizsgálati eljárásban, ha a jogerős ítélet tényállása iratellenesen került megállapításra és a bizonyítékok értékelése okszerűtlen

Kfv.III.37.768/2022/7., Kfv.I.35.410/2016/4.: felülmérlegelés a felülvizsgálati eljárásban

Kfv.IV.35.395/2014/7., Kfv.III.35.425/2015/7., Kfv.V.35.286/2012/6., Kfv.VI.35.579/2012/5: indokolási kötelezettség megszegése a felülvizsgálati eljárásban