Jpe.II.60.048/2023.

Támadott határozat: Pfv.III.21.336/2022/7. számú határozat

A panasz előterjesztője: az alapügy felperese

Tárgy:

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 28. § (4) bekezdésének értelmezése, a jogalap nélküli gazdagodás visszafizetésére irányuló igények felszámolási eljárásban történő bejelentése