Jpe.I.60.053/2023.

Támadott határozat: Pfv.VI.21.044/2022/9. számú határozat

A panasz előterjesztője: az alapügy alperese

Tárgy:

Pfv.III.21.702/2019/8.: a tényekből levont jogi következtetésnek mint anyagi jogi kérdésnek az anyagi jog megsértése körében való vizsgálata, a polgári perrendtartásról szóló 1959. évi III. törvény (régi Pp.) 206. § (1) bekezdésének alkalmazása

Pfv.V.21.965/2018/8.: a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogszabálysértések vizsgálata körében a megsértettként állított jogszabályi rendelkezésnek az Alaptörvénnyel összhangban való értelmezése

Gfv.VI.30.523/2017/6.: a felülvizsgálati kérelemnek vagy azon belül a felülvizsgálatot kérő fél okiratszerkesztésétől függően adott felülvizsgálati iratbeli helynek kell-e tartalmaznia a jogszabálysértést, annak megjelölését, akár ismétlődően, az iratszerkesztéshez igazodóan megjelölve;
a felülvizsgálati kérelemben jogszabálysértést kell megjelölni vagy ezen belül csak anyagi jogszabálysértés jelölhető-e meg