Folyamatban lévő jogegységi és jogegységi panasz eljárások

A Jpe.I. és Jpe.II. kezdetű ügyszámok a jogegységi panasz eljárásokat, a Jpe.III. és Jpe.IV. kezdetű ügyszámok az előzetes döntéshozatali indítványra indult jogegységi eljárásokat jelölik.

A joganyagok között szavakra is kereshet, ha azok egy részletét beírja az alábbi mezőbe. Egyszerre több szóra is kereshet [SPACE]-szel elválasztva, ilyenkor a rendszer csak azokat a joganyagokat jeleníti meg, amelyekben pontosan a beírt szövegminta szerepel.

Jpe.II.60.022/2023. - a Kúria Gfv.VI.30.087/2021/7. és Gfv.VI.30.183/2021/4. számú határozataitól való eltérés
Jpe.IV.60.024/2023. - a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont első fordulatának értelmezése
Jpe.III.60.015/2023. - személyiségi jogsértés megállapítása az elsőfokú bíróság – másodfokú bíróság határozatával megváltoztatott – személyiségi jogot érintő döntése miatt
Jpe.III.60.011/2023. - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 172. § (3) bekezdésének értelmezése
Jpe.II.60.010/2023. - a Kúria Jpe.I.60.015/2021/15. számú határozatától való eltérés
Jpe.I.60.009/2023. - a Kúria Gfv.VII.30.521/2018/8. számú határozatától való eltérés
Jpe.II.60.008/2023. - a Kúria Kfv.II.37.414/2013/8. és Kf.VI.39.668/2021/15. számú határozataitól való eltérés
Jpe.I.60.007/2023. - a Kúria Jpe.I.60.015/2021/15. számú határozatától való eltérés
Jpe.II.60.006/2023. - a Kúria Pfv.V.20.345/2022/8., Gfv.VII.30.226/2020/12., Pfv.IX.20.021/2019/9., Pfv.V.21.343/2015/11., Gfv.VII.30.222/2013/6., Pfv.VI.21.854/2013/4., Pfv.V.20.465/2020/7., Pfv.II.20.068/2017/9., Kfv.IV.35.305/2013/5., Kfv.V.35.474/2011/10., Pfv.I.21.474/2011/10., Gfv.V.30.120/2021/4., Pfv.III.21.209/2016/6., Pfv.V.20.797/2016/11., Gfv.VII.30.203/2020/8. és Pfv.III.21.119/2021/6. számú határozataitól való eltérés
Jpe.I.60.005/2023. - a Kúria Kpkf.VI.40.058/2021/2., Kpkf.V.35.017/2022/4., Pfv.II.20.532/2021/4., Kfv.I.35.268/2019/12., Mfv.II.10.171/2019/5., Pfv.V.20.870/2021/7., Pfv.VI.20.735/2020/11., Mfv.IV.10.068/2021/5., Kfv.I.35.728/2015/9., Pfv.III.20.066/2020/4., Pfv.V.21.228/2021/4. és Kfv.IV.37.780/2021/7. számú határozataitól való eltérés

Oldalak