Folyamatban lévő jogegységi és jogegységi panasz eljárások

A Jpe.I. és Jpe.II. kezdetű ügyszámok a jogegységi panasz eljárásokat, a Jpe.III. és Jpe.IV. kezdetű ügyszámok az előzetes döntéshozatali indítványra indult jogegységi eljárásokat jelölik.

A joganyagok között szavakra is kereshet, ha azok egy részletét beírja az alábbi mezőbe. Egyszerre több szóra is kereshet [SPACE]-szel elválasztva, ilyenkor a rendszer csak azokat a joganyagokat jeleníti meg, amelyekben pontosan a beírt szövegminta szerepel.

Jpe.I.60.057/2023. - a Kúria Kfv.I.35.044/2019/4., Kfv.V.35.523/2018/5., Kfv.I.35.144/2018/6. és Kfv.I.35.138/2016/9. számú határozataitól való eltérés
Jpe.IV.60.058/2023. - közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal való ellátása abban az esetben, ha a közjegyző a kölcsönszerződés felmondásának közléséről kiállított tanúsítványba nem foglalja bele a felmondás szó szerinti szövegét, hanem e helyett hozzáfűzi a felmondásról szóló nyilatkozat megtételéről felvett, annak szó szerinti szövegét tartalmazó jegyzőkönyvet
Jpe.IV.60.056/2023. - a mintaperben hozott – felülvizsgálattal nem támadott – határozattól való eltérés a mintaperben hozott ítélet alapján hozott ítélet jogszerűségének vizsgálatára irányuló felülvizsgálati eljárásban
Jpe.III.60.055/2023. - az eljárási illeték alapjának számítása a polgári perben a meg nem határozható perértékű keresetet is tartalmazó valódi tárgyi keresethalmazat esetén
Jpe.I.60.053/2023. - a Kúria Pfv.III.21.702/2019/8., Pfv.V.21.965/2018/8. és Gfv.VI.30.523/2017/6. számú határozataitól való eltérés
Jpe.III.60.047/2023. - az elítélt indítványának elbírálása abban az esetben, ha az összbüntetésbe foglalás feltételei nem valamennyi, hanem csak az indítvánnyal érintett egyes alapítéletek tekintetében állnak fenn
Jpe.II.60.040/2023. - a Kúria Pfv.III.21.817/2013/6., Pfv.III.20.913/2013/7., Pfv.III.21.382/2015/4., Pfv.III.21.280/2016/5., Pfv.III.20.415/2017/5., Pfv.III.20.677/2017/7., Pfv.III.21.119/2018/8., Pfv.III.21.024/2015/5., Pfv.I.20.593/2019/8., Pfv.III.20.442/2014/5., Pfv.III.21.679/2014/9., Pfv.III.20.218/2022/5., Pfv.III.21.038/2018/11., Pfv.III.20.291/2018/7., Pfv.V.21.965/2018/8., Pfv.V.21.272/2019/8., Pfv.V.21.800/2013/7., Pfv.I.20.861/2020/8., Pfv.III.20.587/2020/5., Pfv.II.20.041/2021/12., Pfv.III.20.364/2018/7., Pfv.IV.21.277/2015/4., Pfv.II.20.329/2022/6., Pfv.V.21.724/2017/10., Pfv.I.21.554/2017/4., Pfv.II.20.014/2021/6., Pfv.I.20.256/2020/8., Pfv.V.21.118/2021/6., Pfv.III.20.498/2020/3. és Pfv.V.20.241/2022/6. számú határozataitól való eltérés
Jpe.III.60.045/2023. - a Bv. tv. 51. § (5) bekezdése szerinti jogorvoslat elbírálása során hozható-e olyan döntés, amelynek folytán a terhelt hátrányosabb helyzetbe kerül vagy kerülhet
Jpe.III.60.037/2023. - az engedményes perbeli legitimációja az engedményezett követelés alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége jogkövetkezményének alkalmazására és az adós marasztalására irányuló igény bíróság előtti érvényesítéséhez
Jpe.IV.60.036/2023. - a bűncselekmény egységébe tartozó részcselekmények több eljárásban történő elbírálása esetén folytatandó perújítás megengedhetősége