Folyamatban lévő jogegységi és jogegységi panasz eljárások

A Jpe.I. és Jpe.II. kezdetű ügyszámok a jogegységi panasz eljárásokat, a Jpe.III. és Jpe.IV. kezdetű ügyszámok az előzetes döntéshozatali indítványra indult jogegységi eljárásokat jelölik.

A joganyagok között szavakra is kereshet, ha azok egy részletét beírja az alábbi mezőbe. Egyszerre több szóra is kereshet [SPACE]-szel elválasztva, ilyenkor a rendszer csak azokat a joganyagokat jeleníti meg, amelyekben pontosan a beírt szövegminta szerepel.

Jpe.I.60.057/2023. - a Kúria Kfv.I.35.044/2019/4., Kfv.V.35.523/2018/5., Kfv.I.35.144/2018/6. és Kfv.I.35.138/2016/9. számú határozataitól való eltérés
Jpe.IV.60.056/2023. - a mintaperben hozott – felülvizsgálattal nem támadott – határozattól való eltérés a mintaperben hozott ítélet alapján hozott ítélet jogszerűségének vizsgálatára irányuló felülvizsgálati eljárásban
Jpe.III.60.055/2023. - az eljárási illeték alapjának számítása a polgári perben a meg nem határozható perértékű keresetet is tartalmazó valódi tárgyi keresethalmazat esetén
Jpe.I.60.053/2023. - a Kúria Pfv.III.21.702/2019/8., Pfv.V.21.965/2018/8. és Gfv.VI.30.523/2017/6. számú határozataitól való eltérés
Jpe.III.60.045/2023. - a Bv. tv. 51. § (5) bekezdése szerinti jogorvoslat elbírálása során hozható-e olyan döntés, amelynek folytán a terhelt hátrányosabb helyzetbe kerül vagy kerülhet
Jpe.III.60.037/2023. - az engedményes perbeli legitimációja az engedményezett követelés alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége jogkövetkezményének alkalmazására és az adós marasztalására irányuló igény bíróság előtti érvényesítéséhez
Jpe.IV.60.036/2023. - a bűncselekmény egységébe tartozó részcselekmények több eljárásban történő elbírálása esetén folytatandó perújítás megengedhetősége
Jpe.III.60.035/2023. - az Fftv. 27. § (1) bekezdés a) pontjának értelmezése
Jpe.II.60.028/2023. - a Kúria Gfv.VI.30.087/2021/7. és Gfv.VI.30.183/2021/4. számú határozataitól való eltérés
Jpe.II.60.022/2023. - a Kúria Gfv.VI.30.087/2021/7. és Gfv.VI.30.183/2021/4. számú határozataitól való eltérés