Jogegységi panasz eljárásban hozott döntések

A Kúrián a jogegységi panaszok elbírálására Jogegységi Panasz Tanács működik. Jogegységi panasz eljárásnak – a Bszi.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén – a Kúria 2020. július 1. napján vagy azt követően hozott jogerős ítélete vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzése ellen van helye.

A joganyagok között szavakra is kereshet, ha azok egy részletét beírja az alábbi mezőbe. Egyszerre több szóra is kereshet [SPACE]-szel elválasztva, ilyenkor a rendszer csak azokat a joganyagokat jeleníti meg, amelyekben pontosan a beírt szövegminta szerepel.