Impresszum

Nyomtatóbarát változat

A szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Patyi András, elnökhelyettes

Főszerkesztő:
Dr. Balogh Zsolt, kúriai tanácselnök

A szerkesztőbizottság tagjai:
Böszörményiné dr. Kovács Katalin, elnökhelyettes
Dr. Csák Zsolt, kollégiumvezető
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna, kúriai bíró
Dr. Somogyi Gábor, kúriai tanácselnök
Dr. Molnár Ferencné, kúriai tanácselnök
Dr. Orosz Árpád, kollégiumvezető
Dr. Dzsula Marianna, kúriai bíró
Dr. Stark Marianna, kúriai tanácselnök
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin, kúriai tanácselnök
Dr. Kalas Tibor, kollégiumvezető
Dr. Hajnal Péter, kúriai tanácselnök
Dr. Kiss Árpád Lajos, kúriai bíró
Dr. Fekete Ildikó Katalin, kúriai tanácselnök

Jogi szaknyelvi lektor:
Bódiné dr. Beliznai Kinga egyetemi docens

A kiadó, szerkesztőség elérhetőségei:
Kúria
1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: (+36-1) 268-4500
Email: kuria@kuria.birosag.hu

Kiadja:
Kúria – Werbőczy István Országbíró Kutatóintézet
1055 Budapest, Markó u. 16.
Telefon: (+36-1) 268-4500
Email: werboczykutatointezet@birosag.hu
A kiadásért felel: a Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézetének igazgatója

Megjelenik havonként.

Tördelés: Góg Zoltán

ISSN 2786-3964 (Online)