Impresszum

A szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Ábrahám Márta, igazgató

Főszerkesztő:
Dr. Balogh Zsolt, kúriai tanácselnök

A szerkesztőbizottság tagjai:
Böszörményiné dr. Kovács Katalin, elnökhelyettes
Dr. Csák Zsolt, kollégiumvezető
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna, kúriai tanácselnök
Dr. Somogyi Gábor, kúriai tanácselnök
Dr. Molnár Ferencné, kúriai tanácselnök
Dr. Orosz Árpád, kollégiumvezető
Dr. Dzsula Marianna, kollégiumvezető-helyettes
Dr. Stark Marianna, kúriai tanácselnök
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin, kúriai tanácselnök
Dr. Kalas Tibor, kollégiumvezető
Dr. Hajnal Péter, kollégiumvezető-helyettes
Dr. Kiss Árpád Lajos, kúriai bíró

Jogi szaknyelvi lektor:
Bódiné dr. Beliznai Kinga egyetemi docens

A kiadó, szerkesztőség elérhetőségei:
Kúria
1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: (+36-1) 268-4500
Email: kuria@kuria.birosag.hu

Kiadja:
Kúria
1055 Budapest, Markó u. 16.
Telefon: (+36-1) 268-4500
Email: werboczykutatointezet@birosag.hu
A kiadásért felel: a Kúria Werbőczy István Országbírói Kutatóintézetének igazgatója

Megjelenik havonként.

Tördelés: Góg Zoltán

ISSN 2786-3964 (Online)