A folyóiratról

A Kúria elnöke 2016 májusában indította útjára a joggyakorlat-elemző csoportok munkáját bemutató tudományos igényű folyóiratot Forum Sententiarum Curiae elnevezéssel. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy ezen joggyakorlat-elemző csoportok munkája során rendkívül sok információ, adat, tény gyűlt össze a vizsgálat tárgyaként kiválasztott egyes jogintézmények értelmezési lehetőségeiről, a vonatkozó jogvitákról, amelyek ismeretében még alaposabb, biztosabb iránymutatást lehetett adni a bírói gyakorlat számára. A vizsgálatokban már eddig is a társ hivatás rendek, egyetemi szakemberek legkiválóbb képviselői segítették véleményükkel a bíró tagokat. A Kúria ezt a munkát kívánja a most induló Forum Sententiarum Curiae című folyóiratával a szélesebb jogász közönség számára is elérhetővé tenni, bátorítva őket az együttgondolkodásra. A negyedévente megjelenő periodika címválasztása is ezt tükrözi: olyan, nyilvánosan elérhető platformot kíván megteremteni, ahol helye van a bírói gyakorlattal kapcsolatos szakmai vitáknak, a legkülönbözőbb érvek végiggondolásának.

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Darák Péter

A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Akácz József, Dr. Fekete Zsuzsanna, Dr. Kovács András, Dr. Murányi Katalin

Szerkesztő: Dr. Osztovits András