Gfv. X.30.298/2011/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- felszámoló felmentése
- felszámoló kizártsága
- elfogultság

végzés

Gfv. X.30.298/2011/6. szám

A határozathozatal dátuma: 2012. május 31.

„A felmentés körében helytállóan hivatkozott a felmentett felszámoló arra, hogy a jogerős végzés a Cstv. 27/C. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott alapvető elv alapján határozott a felmentéséről, mely szerint a felszámoló addig, amíg a felszámolói névjegyzékben szerepel, nem tanúsíthat feladata ellátása körében, sem azon kívül olyan magatartást, illetve nem végezhet olyan tevékenységet, amely a felszámolói feladatának ellátásához szükséges közbizalmat megzavarja. Ugyanakkor a felszámoló kifejtette, hogy tételes, a Cstv-ben felsorolt kizárási ok nem áll fenn sem a felszámoló szervezet, sem a felszámolóbiztos tekintetében.
A Cstv.27/A.§ (6) bekezdése szerint, ha a kijelölést követõen a bíróság megállapítja, hogy a felszámolóval - illetve a felszámolóbiztossal - szemben kizárási ok áll fenn, vagy a felszámolót a felszámolói névjegyzékbõl törölték, illetve a felszámoló szervezet ellen felszámolás vagy végelszámolás indult, a bíróság a felszámolót hivatalból felmenti.
A Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az e bekezdésben megjelölt „kizárási ok” csak a Cstv. 27/A. § (4) bekezdésében felsorolt okokat tartalmazza-e, vagy pedig ide kell sorolni a Cstv. 6. § (3) bekezdése alapján, megfelelően alkalmazott Pp. 13. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott okot is.

A peres eljárásokban a Pp. 178. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik a szakértők peres eljárásból való kizártságának eseteiről, s itt utal a törvény a Pp. 13.§ (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjaiban foglaltakra. Nem vitásan a felszámoló szervezet a bíróság által a felszámolási tevékenység lefolytatására kijelölt szakértő, mely a felszámolási nemperes eljárás szabályai szerint végzi speciális szakértői tevékenységét. Peres eljárásban a szakértő feladata tény vagy egyéb körülmény megállapítása vagy megítélése (Pp. 177. § (1) bekezdés), míg a felszámolási eljárásban a felszámoló feladata nemcsak az adós helyzetének a felmérése, a hitelezői igények minősítése, hanem ezen felül a Cstv. rendelkezési joggal is felruházta az adós vagyona tekintetében. Ez a  többlet jogosítvány a felszámolási eljárás specialitásához kapcsolódik, azonban nem változtat azon a tényen, hogy a felszámolók különleges szakértői tevékenységet végeznek, melyre csak olyan gazdálkodó szervezeteket rendelhet ki a bíróság, amelyek a megfelelő feltételek teljesítése után felkerülnek a felszámolói névjegyzékbe. Ebből következően azonban a Cstv. 6. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazott Pp. 178. § (1) és (2) bekezdése alapján vizsgálható az, hogy a Pp. 13. § (1) bekezdés e) pontja értelmében nincs-e olyan kizáró ok a felszámoló társasággal szemben, amely miatt tőle az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.
A bíróság jogerős végzésében helytállóan foglalt állást akként,  hogy a felszámoló társaságnak azokat a kapcsolatait, amelyek alapján elfogultsága megállapítható, fel kell tárnia a bíróság előtt, mert ennek elhallgatása alkalmas a közbizalom megzavarására.
A Kúria álláspontja szerint a 27/C.§ (3) bekezdés c) pontjában található, a felszámolói tevékenység végzésének alapvető magatartási szabályait tartalmazó elvet sérti az a helyzet, hogy a felszámoló szervezet ügyvezetője – az adós felszámolóbiztosa – az adós hitelezőjének korábbi képviseletében járt el, s emiatt tőle az ügy tárgyilagos megítélése nem várható.”