Gfv. X.30.269/2011/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- vitatási határidő kezdete
- adós vitatást tartalmazó nyilatkozata
- kézbesítés


végzésGfv. X.30.269/2011/5. szám

A határozathozatal dátuma: 2012. március 23.

„Az eljárásban alapvetően két jogkérdésben kellett állást foglalni:

Hol kezdődik az adós számára rendelkezésre álló vitatási határidő, amelynek tartama alatt a hitelező nem küldheti el a fizetési felszólítást az adós számára?

Ha az adós bizonyíthatóan elküldte vitató nyilatkozatát a hitelező székhelyére, ám ott nem szabályszerűen került kézbesítésre a küldemény, azt az adós terhére kell-e értékelni?

1) A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdésének értelmezéséből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy az adóst fennálló kötelezettségének teljesítésére a felszámolási eljárás iránti kérelem megalapozott benyújtásához, kétszer kell felhívni. Egyszer egy számla megküldésével, vagy más bizonyítható módon kell egyértelműen tudtára adni, hogy mikor esedékes a kötelezettsége. A teljesítési határidőtől számított 15 nap elteltét követően van csak lehetősége a hitelezőnek arra, hogy azt a fizetési felszólítást megküldje az adósnak, amelynek következményeként az adós a tartozását már nem vitathatja, s a felszámolás elrendelését csak úgy kerülheti el, ha a tartozását kiegyenlíti.

2) Az eldöntendő másik jogkérdés az, hogy a vitató nyilatkozatnak meg is kellett-e érkeznie a hitelezőhöz. A Kúria álláspontja szerint, amennyiben az adós a hitelező cégnyilvántartás szerinti székhelyére küldte a vitató nyilatkozatot, abban az esetben a szabálytalan kézbesítés jogkövetkezménye nem terhelheti az adóst.

Ha egyértelműen megállapítható, hogy az adós határidőben szabályosan elküldte a hitelező számára a vitatást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot, akkor a továbbiakban annak a hitelezőhöz való megérkezése – a fizetésképtelenség megállapíthatósága körében - nem bír jelentőséggel. Akár megkapta ugyanis a hitelező ezt a nyilatkozatot, akár nem – bár  nem vitásan  ennek megküldésére  szabályosan került sor -, a hitelező követelése vitatottnak minősül és ezért felszámolási eljárás iránti kérelmet e követelésére nem alapíthat.”