Gfv. X.30.250/2009/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- perköltség
- perköltség besorolása
- felszámolási költség

Végzés

Gfv. X.30.250/2009/3. szám

határozathozatal dátuma: 2009. november 30

"A jelen ügyben alkalmazott Cstv. 57.§ (2) bekezdésének c) pontja értelmében felszámolási költségek a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek.

A Legfelsőbb Bíróság megvizsgálta a perköltség kielégítési sorrendbe történő besorolásának kérdését, és megállapította, hogy nem vitásan,

- ha az adós felszámolásának megindulása előtt befejeződött a peres eljárás, az adóssal szemben megítélt perköltséget a hitelezőre vonatkozó szabályok szerint kell besorolni a kielégítési sorrendbe;

- ha a felszámolás megindulása után a felszámoló - az adós nevében - az adós követelésének érvényesítése iránt indítja a peres eljárást, az adóssal szemben megítélt perköltség felszámolási költség.

Vitára az a helyzet adhat okot, ha az adós elleni felszámolás megindulása "vágja ketté" a peres eljárást, azaz az adós által már megindított per tartama alatt indul meg a felszámolás az adós ellen.

Nem vitásan, ha a hitelező követelésének érvényesítése iránt a felszámolás megindulása előtt indult peres eljárás fejeződik be az adós felszámolásának megindulása után, ez a tény nem teszi a hitelezőt megillető perköltséget felszámolási költséggé, a hitelező igényével azonos módon kell az őt megillető perköltséget is besorolni.

Ha az adós által a felszámolás megindítása előtt indított per folytatódik a felszámolás során is, úgy a bíróságnak az eljárás adatai alapján kell megítélnie a perköltség besorolását.

Az adós követelésének érvényesítésével kapcsolatos költségek közé nemcsak az eredményes igényérvényesítéssel összefüggő költségek tartoznak, hanem az eredménytelenül megkísérelt igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerült költségek is. Ha tehát a pert az adós a felszámolás kezdő időpontja előtt indította, de a felszámoló által képviselt adós a keresettől nem állt el, az adósnak a per megindításakor, illetve a felszámolónak a per folytatásakor számolnia kellett a perköltség fizetési kötelezettséggel.

Ha a felszámoló az adós iratainak átvételét követően a peres eljárást valamilyen módon befejezi, az így esetlegesen felmerülő perköltség nem minősülhet felszámolási költségnek, mert a felszámoló - az adós korábbi vezetésétől eltérő álláspontja miatt - a per befejezésére törekedett.

A felülvizsgálattal érintett eljárás adataiból megállapítható, hogy a keresetlevelet ugyan a felszámolás megindulása előtt nyújtotta be az adós a bírósághoz, azonban az eljárásban az első részítélet meghozatalára az adós elleni felszámolás megindulása után került sor, és a rész-ítélet ellen fellebbezést is nyújtott be a felperest (adóst) képviselő felszámoló. E fellebbezés folytán született másodfokú ítéletben állapították meg a 300 ezer forintos másodfokú perköltséget, s majd csak ezt követően próbált elállni a felperes (adós) a keresettől - sikertelenül.

Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a hitelező perköltségigénye azért minősül felszámolási költség követelésnek, mert a felszámoló aktívan folytatta az adós által megindított peres eljárást, s emiatt a pervesztés következményeit úgy kell megítélni, mintha a peres eljárást a felszámoló indította volna az adós képviseletében, ekként az adóst terhelő perköltség az adós követelésének érvényesítésével kapcsolatos igazolt költség.

A Legfelsőbb Bíróság megvizsgálta a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott eseti döntésekben foglaltakat is. Nem vitásan a megvizsgált eseti döntésekben kifejtett jogi álláspont nem teljesen azonos és megállapítható, hogy korábban eltért a másodfokú bíróságok joggyakorlata is. Ez azonban elsősorban annak a következménye volt, hogy folyamatosan módosításra kerültek nemcsak a Cstv., hanem az ahhoz kapcsolódó különböző jogszabályok is.

A másodfokú bíróság jogerős végzésében is hivatkozott BH 2002.452. számú eseti döntés a fent kifejtettekkel egyezően állapította meg, hogy a felszámoló által (az adós képviseletében) kezdeményezett peres eljárásban a hitelező javára megítélt perköltség felszámolási költség.

A BH 2001.36. számú eseti döntésben az évekkel a felszámolás megindulása előtt egy hitelezői igény érvényesítése iránt indított perben megítélt perköltség besorolásáról mondta ki a Legfelsőbb Bíróság, hogy az nem minősül felszámolási költségnek - ez a megállapítás is összhangban áll a fent kifejtett állásponttal."