Gfv. X.30.248/2011/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- készfizető kezes hitelezői igénye
- nyilvántartásba vételi díj
- hitelező
- jogutódlás a hitelezői minőségben

 

végzés

 

Gfv. X. 30.248/2011/4. szám

A határozathozatal dátuma: 2012. február 29.

„A felszámoló arra hivatkozott, hogy a hitelező igénye önálló követelés, melynek nem engedményezési szerződés alapján vált a jogosultjává, hanem készfizető kezesség beváltása jogcímén. Az önálló követelés után viszont nyilvántartásba vételi díjat kell fizetnie.

A felszámolónak ez a jogi álláspontja téves.

A hitelező megalapozottan hivatkozott a Ptk. 276. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint, amennyiben a kezes a jogosultat kielégíti, a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt reá száll.

A fenti rendelkezés egyértelműen tartalmazza azt, hogy a kezes teljesítésével a jogosult (hitelező) követelése (annak kezes által teljesített része) a kezesre száll át a törvény erejénél fogva. Nem új követelés keletkezik tehát az adóssal szemben - számára a kezesség beváltásával a kötelezettség nem is válhat terhesebbé -, hanem jogutódlás történik vagy egészében (ha a kezes a jogosult teljes követelését kielégítette), vagy pedig részlegesen (a jogosult kezes által történt kielégítése mértékéig), mely esetben a követelés a jogosulti oldalon többalanyúvá válik. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a hitelezői igényként már bejelentett és nyilvántartásba vett követelés egészében, vagy egy részében történő jogutódlás esetén a jogutód nem minősül „új hitelezőnek”. 

Kizárt ez azért, mert a Cstv. /28.§ (1) bekezdés f) pontja; 46.§ (5) bekezdés b)-c) pont); (7) bekezdés/ rendelkezései szerint hitelező az, aki bejelenti a felszámolóhoz a követelését és a megadott határidőn belül be is fizeti a nyilvántartásba vételi díjat. E két feltétel teljesítésével éri el a hitelezői minőséget a bejelentett követelés jogosultja. A hitelezői minőség nem kötődik a bejelentőhöz, a polgári jog szabályai szerint a jogutódlásra lehetőség van a felszámolási eljárás alatt is. Ilyen esetben azonban a már elnyert hitelezői pozícióban történik meg a jogutódlás, a követelés jogutódjának nem kell eleget tennie a hitelezői minőség eléréséhez szükséges Cstv-ben előírt feltételeknek.

Új hitelezőként azért sem lehetne figyelembe venni a felszámolás során történt jogutódlással hitelezővé vált személyeket, mert új hitelezőként a Cstv. rendelkezései szerint csak azok vehetők figyelembe, akiknek a követelése a felszámolás tartama alatt keletkezett. (Cstv. 37.§ (1)-(3) bekezdés) A kezes által érvényesített követelés esetén nincs szó az adóssal szembeni új követelés keletkezéséről, csak a hitelező személyének változásáról.

A felszámolás kezdő időpontja után, a hitelezői igény bejelentését és a követelésnek megfelelő nyilvántartásba vételi díj befizetését követően bekövetkezett jogutódlás esetén tehát – függetlenül attól, hogy a jogutódlás szerződésen, vagy törvényi rendelkezésen alapuló engedményezés folytán következik be – a hitelezői igény új jogosultjától a felszámoló nem követelheti nyilvántartásba vételi díj fizetését.”