Gfv. X.30.246/2010/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:

- késedelmi kötbér

Végzés

Gfv. X. 30.246/2010/4.

A határozathozatal dátuma: 2010. december 20.

"A késedelmi kötbér olyan esetekben követelhető a késedelmesen teljesítő féltől, amikor a kötelezett nem pénzfizetéssel tartozik [pénzfizetés esetén ugyanis a felek általában késedelmi kamatot számítanak fel, illetve ha nem ebben, hanem késedelmi kötbérben állapodnak meg, akkor is a késedelmi kamat szabályait kell alkalmazni - Ptk. 247. § (2) bekezdés]. A késedelmi kötbér tehát a késedelembe esett kötelezett terhére megállapított szankció, s függetlenül attól, hogy mikor keletkezett, felszámolási költségként nem érvényesíthető. Mindez nem változtat a kötbérre vonatkozó polgári jogi szabályok alkalmazhatóságán, mert amennyiben a követelés fennállásával, összegével, stb. kapcsolatos jogvita keletkezik, úgy azt a Ptk. szabályai alapján kell elbírálni, de a Cstv. szerinti kielégítési sorrendbe csak a jellegének megfelelően a Cstv. szabályai szerint lehet besorolni."