Gfv. X.30.209/2011/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- fizetésképtelenség megállapítása
- fizetési felszólítás
- számla

végzés

Gfv. X.30.209/2011/4. szám

A határozathozatal dátuma: 2011. december 19.

„A másodfokú bíróság helytállóan fejtette ki, hogy amennyiben nem kerül sor számla kiállítására, a hitelezőnek az adóssal akkor is közölnie kell azt a követelést, amelynek megfizetését várja tőle. A hatályos Cstv. fizetésképtelenségi rendszere azon alapul, hogy az adós értesül a számlából - vagy más, fizetésre vonatkozó felszólításból - arról, vele szemben a hitelezőnek milyen követelése áll fenn, azt milyen határidőre kell teljesíteni, és csak az esedékességet - illetve az esedékesség utáni felhívás kézbesítését - követő 15 nap eltelte után küldheti meg a hitelező az adós számára a Cstv. 27.§ (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése alapján azt a fizetési felszólítást, amelynek kézhezvételét követően az adós a tartozását már nem vitathatja, s a felszámolás megindítását már csak úgy kerülheti el, ha tartozását kifizeti.

Egy követelés akkor jut az igény stádiumába, amikor a követelés esedékessé válik, és már fennáll az a lehetőség, hogy azt bíróság előtt érvényesítsék. Az igény fennállásáról azonban az adóst értesíteni kell, hogy annak önként eleget tehessen. A Cstv. 27.§ (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény, amelyet a törvény a fizetési felszólításhoz fűz, csak azon adósok tekintetében alkalmazható, akik a követelés esedékessé válása után, az igény ismeretében nem vitatták a tartozásukat, és azt nem is fizették meg.”