Gfv. X.30.176/2009/8. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- vitatott követelés
- fizetésképtelenség vizsgálata

Végzés

Gfv. X.30.176/2009/8. szám

határozathozatal dátuma: 2009. október 26.

"A felülvizsgálati eljárásban az eldöntendő jogkérdés az volt, hogy a Cstv. 27.§ (2) bekezdés a) pontjában szabályozott vitatásnak a követelés keletkezését követően a számla kiállítása előtt és azután is, a fizetési felszólításig, vagy csak a hitelező által kiállított számla kézhezvételét követően van helye.

A Cstv. 27.§ (2) bekezdés a) pontja akként rendelkezik, hogy a bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha a szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta és az ezt követő írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. E jogszabályhely értelmezése alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy felszámolási kérelem alapjául csak olyan számla szolgálhat, amelynek a kiállításakor az alapul szolgáló követelés nem volt vitatott, illetve azt az adós elismerte. Ha tehát az adós még a számla kiállítása és megküldése előtt vitássá tette a hitelezővel kötött szerződésen alapuló, abból eredő hitelezői követelést, akkor a fizetésképtelenség megállapításának egyik feltétele már a számla kiállításakor hiányzott. Ilyen esetben a hitelező a számla kiállítását követően alappal számíthat arra, hogy amennyiben az adós a tartozását nem egyenlíti ki és emiatt a hitelező fizetési felszólítást küld részére, majd a felszámolási eljárást kezdeményezi, akkor az adós felszámolási eljárás során tett eljárás megszüntetését kérő nyilatkozata, és becsatolt bizonyítékai alapján a bíróság a felszámolási eljárást meg fogja szüntetni a követelés vitatott volta miatt."