Gfv. X.30.150/2011/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- hitelezői igény elbírálása
- vitatott igény
- adós védekezése

végzés

Gfv.X.30.150/2011/3.

A határozathozatal dátuma: 2011. december 16.

„A „vitatott igény” elbírálására során a felszámolási eljárást lefolytató bíróság nemperes eljárásban ugyan, de köteles a felek jogviszonyát az anyagi jogi rendelkezéseknek megfelelően elbírálni: megállapítani, hogy fennáll-e és milyen összegben a hitelező igénye az adóssal szemben. A Cstv. 6.§ (3) bekezdése a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) megfelelő alkalmazását írja elő azon eljárási kérdésekben, amelyeket a törvény külön nem szabályoz. Peres eljárásban a felperes keresetével szemben az alperes érdemi védekezésként ellenkérelmében (Pp.139.§) egészben vagy részben vitathatja a követelés tény- vagy jogalapját, összegét és különböző kifogásokat érvényesíthet a bejelentett követeléssel szemben (elévülési-, beszámítási-, vagy a jogvita tekintetében releváns szerződés érvényességét érintő, illetve szavatossági kifogást), továbbá viszontkeresetet terjeszthet elő.
A felszámolási nemperes eljárásban a hitelező követelésével szemben a felszámoló az adós nevében ugyanúgy mint a peres eljárásban vitathatja a Pp. 139.§-ának megfelelő alkalmazásával a követelés tény-, és jogalapját, valamint összegét, kifogást terjeszthet elő a követeléssel szemben, viszontkeresetet azonban a felszámolási eljárás nemperes eljárás jellegéből következően az adós nevében nem terjeszthet elő. A vitatott hitelezői igény elbírálására irányuló eljárásban figyelemmel kell lenni a hitelező oldalán a beavatkozás Pp. 54-57.§-aiban foglaltakra is.”