Gfv. X.30.148/2010/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:

- pályázat
- szerződés megtámadása
- feltűnő értékaránytalanság
- becsérték
- kifogás

Végzés

Gfv. X. 30.148/2010/7.

A határozathozatal dátuma: 2010. december 17.

"...a felszámoló által közzétett pályázati felhívás alapján a becsérték nagyságával egyet nem értő érdekelt a Cstv. 51. § (1) bekezdése értelmében kifogást terjeszthet elő a felszámolási eljárásban, s a felszámolási eljárást lefolytató bíróság az értékesítést felfüggesztheti a becsérték megállapításáig. ...

A pályázat útján történő értékesítés során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, a felszámolónak a benyújtott pályázatot kell értékelnie, elfogadja-e a benyújtott pályázatot - még ha az ajánlat el is tér a meghirdetett becsértéktől -, vagy pedig eredménytelennek nyilvánítja azt és új pályázat kiírásáról dönt. A Legfelsőbb Bíróság egyetért a jogerős ítéletben kifejtett azzal az állásponttal, mely szerint a felszámoló önálló felelőssége eldönteni, hogy a felajánlott vételárat megfelelőnek tartja-e. Ez az önálló felelősség azt jelenti, hogy sem a bíróság, sem pedig a hitelezői választmány a felszámolási eljárásban nem adhat számára utasítást, a felszámoló saját, gazdaságilag racionálisnak tartott döntése alapján történik az adós vagyonának értékesítése. E tényből azonban nem következik az, hogy a felszámoló által pályázat lebonyolítását követően kötött, az adós vagyontárgyának értékesítésére irányuló szerződés a Ptk. 201. § (2) bekezdése alapján feltűnő értékaránytalanság jogcímén ne lenne megtámadható az arra jogosult részéről.

...árverés esetén a jelen levő ajánlatot tevők egymásra tekintettel alakítják a vételárat, s ilyen esetben nem merülhet fel a feltűnő értékaránytalanság kérdése, így a megkötött szerződés megtámadására sincs lehetőség. Más a helyzet azonban a pályázat útján történő értékesítés esetén, amikor a felszámolónak kell mérlegelnie - az adott vagyontárgy és a felszámolás körülményeinek ismeretében - hogy milyen becsértéken hirdeti meg a vagyontárgyat, illetve, hogy megfelelőnek tartja-e a felajánlott vételárat, vagy újabb kísérletet tesz a magasabb áron történő értékesítésre."