Gfv. X.30.139/2010/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- téves pénzátutalás

Végzés

Gfv. X.30.139/2010/5. szám

határozathozatal dátuma: 2010. október 18.

"Az eljárásban eldöntendő jogkérdés az volt, hogy a felszámolás időtartama alatt az adós számlájára történt téves pénzátutalás esetén van-e jogi lehetőség arra, hogy a jogosult a felszámolási vagyonból a Cstv-ben foglalt rendelkezésektől eltérő módon jusson követelése kielégítéséhez.

A Legfelsőbb Bíróság teljes egészében egyetért a jogerős végzésben kifejtett jogi állásponttal a következő indokok miatt:

A felszámolás kezdő időpontját megelőző téves pénzátutalás esetén a jogosult attól, akinek a számlájára tévesen utalta az összeget, kérheti, hogy utalja azt neki vissza. Ha azonban nem történik önkéntes teljesítés, úgy a jogosult a Ptk. 361. § (1) bekezdése alapján jogalap nélküli gazdagodás jogcímén indíthat eljárást a gazdagodó féllel szemben.

A felszámolás megindulása annyiban változtatja meg az igényérvényesítés rendjét, hogy a felszámolás kezdő időpontjától csak a Cstv. rendelkezései alapján lehet az adóssal szemben igényt érvényesíteni [Cstv. 3. § (1) bekezdés c/ pont, 38. § (3) bekezdés, 37. § (2) bekezdés], illetve csak a Cstv. rendelkezéseinek megfelelően lehet a hitelezői igényeket kifizetni [Cstv. 57. §].

Helytállóan hivatkozott a másodfokú bíróság az EBH2003. 962. számú eseti döntésben kifejtett jogi álláspontra a tartozatlan fizetés jogi megítélésével kapcsolatban, mellyel a Legfelsőbb Bíróság továbbra is egyetért, az abban foglaltaktól nincs indoka eltérni."