Gfv. X.30.136/2011/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

CSŐD

Tárgyszavak:

- csődegyezség
- egyezséget jóváhagyó és eljárást befejezetté nyilvánító végzés
- felülvizsgálati kérelem hivatalból történő elutasítása

Végzés

Gfv. X. 30.136/2011/3.

A határozathozatal dátuma: 2011. június 24.

"A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) a csődeljárásra és a felszámolási eljárásra külön eljárási szabályokat állapít meg.

A felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezések között meghatározza, hogy mely döntések ellen nincs helye felülvizsgálati kérelemnek. Ilyen a felszámolást elrendelő jogerős végzés (Cstv. 27/B.§ (1) bekezdés), és az eljárást befejező végzések (Cstv.60.§ (7) bekezdés). A felülvizsgálat kizárásának oka az, hogy mind a két esetben olyan visszafordíthatatlan gazdasági folyamatok indulnak el, amelyek miatt a végzéseknek a felülvizsgálati eljárás során történő hatályon kívül helyezése nagyobb jogbizonytalanságot eredményezne, mint egy esetleges jogszabálysértő határozat fennmaradása.

Nem tartalmaz azonban a Cstv. a felülvizsgálati eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a csődeljárás megindításával, illetve befejezésével kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy a csődeljárás megindítása nem fellebbezhető határozattal történik, ezért a felülvizsgálat e körben fel sem merül.

A csődeljárást befejező - az eljárást megszüntető, vagy az egyezséget jóváhagyó és a csődeljárást befejezetté nyilvánító - végzések azonban fellebbezhetőek, s miután a Cstv. nem rendelkezik az e tárgyban hozott jogerős végzések felülvizsgálatának kizárásáról, ezért a Cstv. 6.§ (3) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. rendelkezéseit kell megfelelően figyelembe venni.

A Pp. 271. § (1) bekezdésének h) pontja szerint nincs helye felülvizsgálatnak az egyezséget jóváhagyó végzés ellen.

A Cstv. 2009. szeptember 1-én történt módosítását megelőzően a bíróság nem hagyta jóvá a felek egyezségét, az csak egyezséggel történő szerződésmódosításnak minősült, ezért fel sem merült a felülvizsgálat kizártságának ez az indoka. A jogszabálymódosítás következtében azonban a bíróság által a csődeljárásban jogerősen jóváhagyott végzés - ellenkező rendelkezés hiányában - következményeiben megfelel a Pp.148.§-ában szabályozott egyezségnek (ugyanaz a hatálya, mint a bírói ítéletnek), ennek következtében a Pp. felülvizsgálattal kapcsolatos rendelkezései is vonatkoznak rá.

A fent kifejtettek szerint a csődegyezséget jóváhagyó jogerős végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.."