Gfv. X.30.109/2012/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- kifogás (Cstv. 56. § (1) bekezdés)
- eljárást befejező határozat

végzés

Gfv.X.30.109/2012/2.

A határozathozatal dátuma: 2012. április 25.

„..a hitelezők a Cstv. 56.§ (1) bekezdése alapján az eljárás befejezésére irányuló zárómérleg, vagyonfelosztási javaslat ellen nyújtottak be kifogást, a Kúriának abban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy van-e helye az ilyen kifogás alapján hozott, azt jogerősen elutasító határozat ellen felülvizsgálati kérelem előterjesztésének.

A Cstv. 56.§ (1) bekezdésében szabályozott kifogás eltér a Cstv. 51.§-ában található kifogástól előterjesztésének határidejében, céljában, a kifogással támadható intézkedésben. A Cstv.  56.§ (1) bekezdése szerinti kifogás kifejezetten csak az eljárás befejezéséhez kapcsolódik, a felszámoló által előterjesztett anyagok tartalmára irányulhat.
A Cstv. 56.§ (1) bekezdése szerint a bíróság a kifogásnak helyt ad, vagy azt elutasítja, ám a kifogás elutasítása ellen külön fellebbezésnek nincs helye. Ebből következően a bíróság a kifogás elutasítása esetén a felszámoló által benyújtott zárómérlegben és vagyonfelosztási javaslatban foglaltaknak megfelelően fejezi be a felszámolási eljárást és az eljárást befejező határozatban kell megindokolnia a kifogás elutasítását.
A Cstv. 56.§ (1) bekezdése szerinti kifogás – előterjesztése esetén - az eljárás befejezéséhez szükséges iratok részét képezi. A bíróság a kifogást elbíráló határozatát a felszámoló által becsatolt záróanyagokra és a hitelezők Cstv. 56.§ (1) bekezdése alapján benyújtott kifogásában foglaltakra, az ahhoz csatolt okiratokra alapítja. Az iratok alapján hozott határozat az eljárást befejező végzés, mely összességében tartalmazza az említett iratok értékelését.
Mindezek alapján a Cstv. 56. § (1) bekezdése szerinti kifogással érintett tárgykört érdemben elbíráló határozat a  felszámolási eljárás befejezéséről hozott jogerős végzés része, mely ellen a felülvizsgálati kérelem benyújtásának a  lehetőségét a Cstv. 60. § (7) bekezdése kizárja.”