Gfv. X.30.083/2011/9. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:

- irattározás
- iratrendezés
- iratőrzés
- felszámoló felelőssége

Végzés

Gfv. X.30.083/2011/9.

A határozathozatal dátuma: 2011. október 28.

"A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a felszámolónak a felszámolás megkezdésétől kezdődően szigorú kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy az adós vagyonának nyilvántartására szolgáló iratokat átvegye (Cstv.31.§, 33.§), az azokban történt változást - mint az adós törvényes képviselője - átvezesse, és mindezek alapján elszámoljon a vagyon változásáról (Cstv. 52.§). Ha a felszámolás megindulásának időpontjában az adós vezetője a tevékenységet lezáró mérleget és a vagyon átvételéhez szükséges iratokat nem, vagy nem teljeskörűen adja át, úgy ezt a felszámolónak rögzítenie kell - esetleg az ebből eredő intézkedéseket meg kell tennie (Cstv. 33.§ (4) bekezdés)-, és ennek figyelembe vételével kell az eljárást lefolytatnia.

Az átvett, illetve a felszámolás során keletkezett iratok irattározásra történt átadásakor (Cstv. 53.§ (3) bekezdés) a felszámolónak pontos és részletes iratjegyzéket kell készítenie, s ennek alapján kell az iratokat átadnia. Ennek hiányában nem tudja igazolni azt, hogy a különböző törvényi előírásoknak (adó-, társadalombiztosítási, stb.) megfelelően eleget tett. Az átvett iratok rendezésének, őrzésének szigorú szabályai vannak. Amennyiben a felszámoló nem tud elszámolni arról, hogy az irattároló társaság részére milyen iratokat adott át, ez az ő felelősségi körébe tartozik."