Gfv. X.30.017/2010/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁS

tárgyszavak:

- gazdasági tevékenység
- gazdasági tevékenység ésszerű befejezése
- könyvelés költsége
- felszámolási költség
- tevékenységet lezáró mérleg

Végzés

Gfv. X.30.017/2010/4. szám

határozathozatal dátuma: 2010. július 20

"A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint egy gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységének fogalma nem korlátozható a hitelező által állított módon csak azokra a tevékenységekre, amelyeket a gazdálkodó szervezet főtevékenységként a nyilvántartásokba bejelentett. A gazdálkodó szervezet bejelentett tevékenységei képezik az alapvető üzleti tevékenységét, de nem lehet kivonni a gazdasági tevékenység fogalmából a gazdálkodó szervezet vagyonára hatással levő egyéb tevékenységeket sem.

Jelen ügyben az adós gazdálkodó szervezet a felszámolás megindulása előtt úgy határozott, hogy nem folytatja tovább az alapvető tevékenységét, de a vagyona értékének megőrzése és hasznosítása érdekében bérleti szerződéseket kötött. Helyesen hivatkozott arra a hitelező, hogy az adósnak ez a tevékenysége vagyonhasznosítás volt, ez azonban nem befolyásolja azt a tényt, hogy ez is az adós gazdasági tevékenységének minősült.

Az eljárásban alkalmazandó Cstv. 57.§ (2) bekezdés b) pontja megkülönbözteti a gazdasági tevékenység ésszerű befejezése és a felszámolási eljárás kezdő időpontja utáni gazdasági tevékenység fogalmát. A megkülönböztetésnek az adott pontban azért van jelentősége, mert a pont második fele az adós hiteltartozásaiból, adó- és járulékfizetési, valamint kártérítési kötelezettségeiből csak azokat minősíti felszámolási költségként ebbe a pontba tartozónak, amelyek az adósnak a felszámolási eljárás kezdő időpontja utáni gazdasági tevékenységéből erednek. Ezeknek a követeléseknek a kapcsán kell a bíróságnak azt vizsgálnia, hogy az adós azt a gazdasági tevékenységet folytatta-e, amit a felszámolás megindulása előtt végzett. A bíróság jogerős végzésében helytállóan állapította meg, hogy jelen ügyben a felszámoló az adós tevékenységét az adós tulajdonában álló gépjárművek bérbeadás útján történő hasznosításával továbbfolytatta.

A gazdasági tevékenység folytatása esetén a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó - a jogerős végzésben is hivatkozott - kötelező szabályok írják elő az egyes gazdasági események könyvelését, számviteli nyilvántartását, adóbevallás készítését, stb.

A másodfokú bíróság jogerős végzésében helyesen foglalt állást akként, hogy az adós felszámolás előtti tevékenysége lezárásához szükséges tevékenységet lezáró mérleg elkészítésének, és a gazdasági tevékenység ésszerű befejezéséhez kapcsolódó számviteli feladatok elvégzésének a költségei egyaránt az adóst terhelik. Az ezzel kapcsolatban a könyvelő irodák részére kifizetett díj felszámolási költségnek minősül, amelyet a felszámoló jogosult volt a saját díján felül felszámolni."