Gfv. VII.30.858/2016/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

 

Tárgyszavak:

-         bérleti szerződés

-         vezető tisztségviselő, többségi befolyással rendelkező tulajdonos bérlő

-         hitelezői választmány(hitelezők képviselője) jóváhagyása

-         hatályba léptetés

 

Végzés

 

A határozat száma: Gfv.VII.30.858/2016/5.

 

A határozat hozatal időpontja: 2017. november 21.

 

„A felszámolás kezdő időpontjában (2014. január 9.) még nem tartalmazott a Cstv. olyan rendelkezést, amely a bérleti szerződések megkötését – fenntartását – bárkinek a jóváhagyásához kötötte volna, csak a gazdasági tevékenység folytatásához volt szükséges a hitelezői választmány jóváhagyásának a beszerzése, ha ilyet alakítottak a hitelezők [Cstv. 46. § (3) bekezdés].

A Cstv.-t a 2014. évi XV. törvény 2014. április 1-től – egyebek mellett – a Cstv. 46. § (4a) bekezdésének beillesztésével módosította [73. § (17) bekezdés]. E szakasz csak a hitelezői választmány, illetve a hitelezők képviselőjének a jóváhagyását igényli a bérbeadáshoz az adós vezető tisztségviselője, illetve kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa részére. A 83/K. § (9) bekezdése azonban – átmeneti rendelkezésként – azt tartalmazza, hogy a „46. § (4a) bekezdésében említett bérleti vagy használati szerződések fenntartásához 2014. június 30-áig be kell szerezni a hitelezői választmány, illetve a hitelezők képviselője, vagy ha ilyen sincs, akkor az összes hitelező jóváhagyását. Ha a jóváhagyásra további 2014. augusztus 1-jéig nem kerül sor, akkor az említett szerződéseket a felszámoló köteles felmondani.”

A másodfokú bíróság az adós által kötött bérleti szerződés fenntartását a gazdasági tevékenység folytatásaként értékelte, és arra hivatkozott, hogy mivel az adós felszámolásában nem működik hitelezői választmány, ezért a tevékenység folytatásához szükséges engedélyt nem kellett beszerezni.

A Cstv. 83/K. § (9) bekezdése értelmében a 2014. április 1-jén már folyamatban levő felszámolások esetén a bérleti vagy használati szerződésekre vonatkozóan a jogalkotó magasabb követelményt írt elő az ilyen folyamatban levő szerződésekre, mint az ezt követően a folyamatban levő eljárásokban a felszámoló által megkötendő szerződések, vagy az ezt követően induló felszámolásokban a felszámoló által fenntartandó szerződések esetén.

Tekintettel arra, hogy e jogszabályi rendelkezés megsértését állították a hitelezők, az elsőfokú bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia, hogy a felszámoló eleget tett-e a törvényben írt kötelezettségének és ennek alapján kell abban a kérdésben állást foglalnia, hogy fennállnak-e a felszámoló felmentésének feltételei.”

 

A kiadmány hiteléül: