Gfv. VII.30.769/2017/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    érvénytelen pályázat
-    eredménytelen pályázat
-    pályázati feltételek kialakítása

 

Gfv.VII.30.769/2017/4.

A határozathozatal időpontja: 2018. május 15.

„A felszámoló felülvizsgálati kérelmében az érvénytelen és az eredménytelen pályázat fogalmát összekapcsolta. A Kúria álláspontja szerint azonban meg kell különböztetni az érvénytelen és az eredménytelen pályázati eljárást.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „eredménytelennek kell nyilvánítani a pályázati értékesítést, ha a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.”
A 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése azokat az eseteket sorolja fel, amikor érvénytelenné kell nyilvánítani a pályázatot. Az ebben a bekezdésben felsorolt esetekben a jogalkotó olyan helyzetekre vonatkozóan írja elő az érvénytelenné nyilvánítást, amikor – bár van a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlat – az értékesítési eljárás tisztességes lebonyolítása nem lehetséges az ott felsorolt okok miatt.
A felszámoló nem érvénytelennek, hanem eredménytelennek nyilvánította a pályázatot. Ez a megállapítása pedig – a jogerős végzés indokolásában helyesen kifejtetteknek megfelelően – nyilvánvalóan jogszabályellenes, hiszen a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlat beadásra került a kifogást előterjesztő által.
Megjegyzi a Kúria, hogy az érvénytelenné nyilvánítás feltételei sem álltak fenn az adott esetben. A felszámoló által hivatkozott, az érvénytelenné nyilvánítási okok között felsorolt, „az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek” megfogalmazású körülmény nem arra szolgál, hogy a felszámoló a vagyontárgy magasabb értékére hivatkozva utóbb módosítsa az álláspontját. Helytállóan fejtette ki a másodfokú bíróság, hogy a felszámolónak a nyilvános pályázati felhívást megelőzően, a pályázati feltételek kialakítása során kell azokat a gazdasági és üzleti szempontokat mérlegelnie, amelyek alapján az értékesítés feltételeit, beleértve a minimális vételárat is, meghatározza. A nyilvános pályázati hirdetmény megjelenését és a pályázatok benyújtását követően a felszámoló a feltételeket egyoldalúan, jogszerűen nem módosíthatja, a vételár emelésére – magasabb vételár elérésére – a jogszabályban meghatározott módon (licitálás) van lehetőség.”