Gfv. VII.30.753/2017/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    vezető tisztségviselő felelőssége
-    üzletrész-értékesítés
-    Cstv. 33/A. §

Gfv.VII.30.753/2017/5.

Ítélet

A határozathozatal dátuma: 2018. október 25.

„A Kúria előre bocsátja, hogy az üzletrész-értékesítés miatt a Cstv. 33/A. § szerinti felelősség megállapítására alapvetően nem kerülhet sor.
A Cstv. 33/A. § (1) bekezdése alapján ugyanis azoknak a személyeknek a felelőssége vizsgálható, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző 3 évben, és a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes kielégítését meghiúsították vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését.
Az üzletrész értékesítéséről viszont nem a vezető tisztségviselő, hanem az üzletrésszel rendelkezni jogosult tag dönt, így önmagában az üzletrész értékesítése miatt a Cstv. 33/A. § szerinti felelősség vizsgálata még abban az esetben sem merülhet fel, ha az érintett tag egyben a társaság vezető tisztségviselője is. Ilyen esetben helyesen a tagra vonatkozó felelősségátviteli szabályok alkalmazása jöhet szóba, ha az azokban meghatározott feltételek egyébként fennállnak.”