Gfv. VII.30.474/2017/9. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    zálogtárgy biztosítása
-    zálogtárgy biztosításához szükséges kölcsön
-    együttműködési kötelezettség

Gfv.VII.30.474/2017/9.

A határozathozatal időpontja: 2018. február 20.

    „A Kúria egyetért a kifogást előterjesztő hitelezővel abban, hogy a felszámolónak, amikor az adós vagyona feletti rendelkezési jogot átveszi, át kell tanulmányoznia a meglévő iratokat, s amennyiben észleli, hogy a zálogjoggal terhelt vagyontárgy nincs biztosítva, erről a zálogjogosultat tájékoztatnia kell. Ennek alapján van arra lehetősége a zálogjogosult hitelezőnek, hogy a felszámoló részére – akár egy speciális, a zálogtárgy biztosítására szolgáló szerződéshez szükséges – kölcsön nyújtásával lehetővé tegye a biztosítási szerződés megkötését.
Ugyanakkor a zálogjogosult hitelező nincs elzárva attól – és a követeléseit a jó gazda gondosságával való kezelés ezt meg is követeli –, hogy a biztosítékául szolgáló adósi vagyontárgy helyzetéről a felszámolótól tájékozódjon. Indokolja az ilyen eljárást az is, hogy a felszámolás megindulásával az adós gazdálkodó szervezetnél az adminisztratív teendők folyamata megszakadhat, a felszámolás megindítására azért kerül sor, mert az adós nem rendelkezik pénzeszközzel az esedékes tartozásai kiegyenlítésére. Ilyen helyzetben a hitelezőtől is elvárható, hogy megvizsgálja, a biztosítékául szolgáló vagyontárgy valóban alkalmas-e a követelése biztosítására, nincs-e bármilyen – akár potenciális – veszélyben annak érvényesíthetősége. A felszámolás megindulásakor ugyanis a felszámolók sok esetben nem rendelkeznek megfelelő információval, mert az adós vezetőjétől azt nem kapják meg, a hitelezők azonban ismerik a biztosítékaikat, és ezekről tájékoztathatják a felszámolókat.”