Gfv. VII.30.428/2014/11. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Csődeljárás

Tárgyszavak:
- reorganizációs program
- egyezség bírósági vizsgálatának korlátai

Végzés

Gfv.VII.30.428/2014/11. szám

A határozathozatal dátuma: 2015. február 20.

„A Cstv. 19. § (1) bekezdése szerint az „egyezség” kifejezés magában foglalja
-    az egyezségi megállapodást (az adósság rendezésének feltételeiről),
-    a reorganizációs és veszteségcsökkentő programot (mely lehet az egyezségi megállapodás része vagy külön okirat), és
-    az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében szükségesnek tartott intézkedéseket, megállapodásokat, ideértve az egyezség időtartamát és végrehajtása ellenőrzésének módját is (ez utóbbiakat a gyakorlat szerint az egyezségi megállapodásban rögzítik).
Az egyezséggel kapcsolatban a Kúria már több határozatában kifejtette, hogy annak gazdasági tartalma nem vizsgálható (így például EBH2011.2332. Gfv.VII.30.098/2014/6., Gfv.VII.30.339/2013/5.), ebből következően nem vizsgálható a reorganizációs terv gazdasági tartalma sem, mert az is az egyezség része.
A Cstv. 21/A. § (3) bekezdése az egyezség – az egyezségi megállapodás és a hozzá csatolt iratok, így a reorganizációs terv – tekintetében kizárólag azt teszi lehetővé a bíróság számára, hogy azok jogszabályoknak való megfelelőségét vizsgálja.

A Kúria álláspontja szerint a reorganizációs terv tartalmi felülvizsgálata során a bíróság akkor tagadhatja meg az egyezség jóváhagyását, ha a terv az adóshoz kapcsolódó tényleges, a jövőben végzendő tevékenységre vonatkozó tartalmat nem hordoz; illetve, ha az adós kifejezetten rögzíti, hogy nem kívánja a tevékenységét folytatni. Az, hogy elvileg vagy gyakorlatilag megvalósítható-e a tervben rögzített elképzelés, már a terv gazdasági tartalma vizsgálatának körébe tartozik.
(Megjegyzi a Kúria, hogy a fentiekből következően, ha a reorganizációs terv jogszabályba ütközik, akkor mint az egyezség része vizsgálható a Cstv. 21/A. § (3) bekezdése alapján.)