Gfv. VII.30.417/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
Fizetésképtelenség vizsgálata

Tárgyszavak:
- vitató nyilatkozat
- írásbeli vitatás e-mailben

Végzés

Gfv.VII.30.417/2014/3.

A határozathozatal dátuma: 2015. június 2.

Az eljárásban eldöntendő jogkérdés az, hogy a másodfokú bíróság helytállóan értékelte-e az e-mailben küldött vitató nyilatkozatot.

A Kúria elsőként rámutat arra, hogy a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott fizetési felszólítást csak akkor lehet megküldeni az adós részére, ha korábban az adós a követelést nem tette vitássá. Helytállóan hivatkozott arra a hitelező, hogy a Cstv. 27. § (3) bekezdése szerint a vitatásnak írásban kell történnie, azonban ez a vitatás nem kizárólag a Ptké. 38. § (2) bekezdése szerinti módon történhet meg. Nem kizárt ugyanis az sem, hogy a felek a szóbeli egyeztetésükről szóló jegyzőkönyvbe foglalják bele azt, hogy az adós a hitelező követelését vitatja. Ebben az esetben sem a Ptké. 38. § (2) bekezdésében felsorolt módon történik a vitatás, ennek ellenére ez is írásban történt vitatásnak minősül.

Erre az érvre is figyelemmel a Kúria arra a jogi következtetésre jutott, helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság: amennyiben a vitatás elektronikus úton, egyszerű e-mail formájában történik, s az kétséget kizáróan megérkezett a hitelezőhöz, továbbá az eljárásból kitűnik az is, hogy a felek között az elektronikus út volt a bevett kapcsolattartási formák egyike, akkor az állapítható meg, hogy a felek közötti kommunikáció zárt láncolatot alkot, s ezért az így közölt vitatásra az adós eredménnyel hivatkozhat. Helytállóan fejtette ki a másodfokú bíróság, a vitatás írásbeli módjának a jelentősége az, hogy a vitatás megtörténte, tartalma, időpontja utólag is rekonstruálható, ellenőrizhető legyen.