Gfv. VII.30.413/2014/10. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

CSŐDELJÁRÁS

Tárgyszavak:
- reorganizációs terv/program tartalma

Gfv.VII.30.413/2014/10.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2015. március 24.

“A reorganizációs terv célja az, hogy az adós a kötelezettségeinek egyezség útján történő rendezésével, tevékenységének a működés folytatása érdekében történő újjászervezésével (reorganizációjával, melynek része a veszteség csökkentése) folytatni tudja a gazdálkodását.

A fenti cél elérése, a hitelezők egyetértése megszerzésének érdekében, az adósnak a gazdasági ésszerűség szabályai szerint a reorganizációs programját (tervét) legalább az alábbiakat figyelembe véve kell elkészítenie:
I. A program elkészítésekor a csődeljárás iránti kérelméhez csatolt mérlegéből kell kiindulnia – figyelembe véve az azóta eltelt időszakban bekövetkezett eseményeket is /Cstv.8. § (2) bekezdés c) pont/.
II. Az adósnak fel kell tárnia (átvilágítás), hogy mi okozta a gazdasági nehézségeit, a fizetésképtelenség, vagy az azzal fenyegető helyzet bekövetkezését.
III. A mérlegből és az átvilágítás eredményeiből kiindulva - a rendelkezésre álló anyagi források és lehetőségei ismeretében - , ki kell dolgoznia azokat a különböző időtávú (rövid- és hosszú távú) intézkedéseket, amelyekkel gazdasági helyzetét stabilizálni akarja. Meg kell jelölnie azt is, hogy az intézkedéseknek várhatóan milyen következményei lesznek az adós vagyoni helyzetére, és így a hitelezői igények kielégítésére.
IV. Mindezek ismeretében kell az adós stratégiáját kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy milyen módon kívánja az intézkedések esetleges negatív következményeit elhárítani, és a tevékenység folytatásának feltételeit megteremteni (cégnövekedési stratégia).
Az adós a fentiek alapján tudja kialakítani egyezségi ajánlatát (alternatív ajánlatait), az ajánlatnak a vagyonára vonatkozó következményeit is figyelembe véve.”