Gfv. VII.30.343/2013/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Felszámolási eljárás – fizetésképtelenség vizsgálata

Tárgyszavak:
-    ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése
-    valószínűsítés, bizonyítás

Gfv.VII.30.343/2013/3. szám

végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. június 17.

“A Cstv. 24/A.§ (2) bekezdés a) pontja szerint az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendeléséhez a kérelmet előterjesztő hitelezőnek valószínűsítenie kell azt, hogy követelésének későbbi kielégítése veszélyben van.
 A valószínűsítés egy tény vagy körülmény fennállásának a hihetővé tételére irányul, ez azonban nem eredményez bizonyosságot.
Az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendeléséhez - figyelemmel annak a céljára - nincs szükség arra, hogy a bíróság bizonyosságot szerezzen, valóban veszélyeztetve van-e a hitelező kielégítése. Amennyiben a kérelmező által előadottak a valószínűsítés szintjén megalapozzák a követelés kielégítése veszélyeztetésének fennállását, a bíróság nem követelheti meg annak bizonyítását, hanem az ideiglenes vagyonfelügyelőt haladéktalanul ki kell rendelnie. Az alaptalan kirendelés elleni védelmet kívánja biztosítani a Cstv. 24/A.§ (11) bekezdésének az a rendelkezése, hogy ha a hitelező az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését alaptalanul kérte, köteles a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint megtéríteni azt a kárt is, amely az adóst az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése következtében érte.
 A Kúria álláspontja szerint a Cstv. 24/A.§ (1) bekezdésében meghatározott cél, az adós gazdálkodásának felügyelete, indokolja az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését olyankor, amikor az ingatlanban található vagyontárgyak hitelező által feltételezett esetleges rongálódása, eltűnése és az üzembiztonság fenntartásának hiánya veszélyeztethetik a hitelező követelésének későbbi kielégítését. Nem szükséges konkrét, azonnali intézkedést igénylő veszélyhelyzet az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendeléséhez.”