Gfv. VII.30.342/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
felszámolás

Tárgyszavak:
- Cstv. 51.§-a szerinti kifogás
- Cstv. 56.§-a szerinti kifogás
- felszámolási költség

Végzés

Gfv.VII.30.342/2014/4.

A határozathozatal dátuma: 2015. június 9.

A Kúriának a felülvizsgálati kérelem alapján először abban a kérdésben kellett döntenie, hogyan viszonyul a Cstv. 51. § (1) bekezdésében meghatározott kifogás a Cstv. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kifogáshoz. Megkettőződik-e a hitelező kifogás előterjesztési joga? Ha a sérelmet szenvedett a felszámoló jogszabálysértő intézkedéséről vagy mulasztásáról már korábban tudomást szerzett, de a 8 napos határidő alatt nem él a kifogás előterjesztéséhez való jogával, sérelmezheti-e a záróanyagban foglaltakat a Cstv. 56. § (1) bekezdésében biztosított kifogással ugyanolyan okból, amely miatt korábban nem élt kifogással.

A Kúria Gfv.X.30.109/2012/2. számú végzésében már vizsgálta a Cstv. 51. §-ában és 56. § (1) bekezdésében szabályozott kifogások egymáshoz való viszonyát. A vizsgálat eredményeként az alábbiakat megállapította: „A Cstv. 56. § (1) bekezdésében szabályozott kifogás eltér a Cstv. 51. §-ában található kifogástól, előterjesztésének határidejében, céljában, a kifogással támadható intézkedésben. A Cstv. 56. § (1) bekezdése szerinti kifogás kifejezetten csak az eljárás befejezéséhez kapcsolódik, a felszámoló által előterjesztett anyagok tartalmára irányulhat.”

Ebből következően a Cstv. 56. § (1) bekezdése szerint előterjeszthető kifogás korlátozott tartalmú lehet (csak a záróanyagban foglaltak támadhatók).

A Cstv. 51. §-a tartalmazza a felszámolóval szembeni kifogás előterjesztésének lehetőségét minden jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása esetén. Ilyenkor a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kell a sérelmet szenvedett félnek a kifogását benyújtania.

A hitelezők sérelmezhetik a felszámoló által kifizetett felszámolási költségek mértékét, mely kifogás alapján a bíróság döntést hozhat arra vonatkozóan, hogy azt felszámolási költségként elszámolhatja-e a felszámoló. E körben sérelmet szenvedett félnek minősülhet a felszámolási költségként elszámolt összegek tekintetében valamennyi hitelező, hiszen a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontjába sorolt felszámolási költségek mértéke – elméletileg – valamennyi hitelező kielégítését befolyásolja (kivéve a biztosított követelések jogosultjainak az igényét).

A felszámolási költségként elszámolt összeg azonban részét képezi - a Cstv. 52. § (1) és (4) bekezdése alapján - a záróanyagnak, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatásnak. Az nem vitatott, hogy ha a Cstv. 51. §-a alapján benyújtott kifogást elbírálva a bíróság már döntött a felszámolási költségként elszámolható összegek tárgyában, és a felszámoló ennek megfelelően készítette el a záróanyagot, akkor a Cstv. 56. § (1) bekezdése alapján a felszámolási költségek elszámolása miatt ismételten kifogást előterjeszteni nem lehet. Ebből azonban az is következik, hogy ha a hitelező tudomást szerez a felszámolónak a záróanyag tartalmát is érintő jogszabálysértő intézkedéséről vagy mulasztásáról, akkor 8 napon belül a kifogását elő kell terjesztenie a Cstv. 51. §-a szerint.

A fentiek alapján a Cstv. 51. §-a az általános, minden jogszabálysértő tevékenység vagy mulasztás miatt előterjeszthető kifogást szabályozza, míg a Cstv. 56. § (1) bekezdése szerinti kifogás ennek az általános kifogásnak egy korlátozottabb, speciálisabb formája. Ez utóbbi csak a felszámolási zárómérlegben és a vagyonfelosztási javaslatban foglaltak miatti kifogás előterjesztését teszi lehetővé, meghatározott határidőn belül, de csak olyan okból, amelyről korábban a hitelező még nem szerzett tudomást.