Gfv. VII.30.337/2013/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Felszámolási eljárás – felszámolás

Tárgyszavak:
-    hitelezői igénybejelentés tartalma
-    a követelés biztosított hitelezőként történő nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek

Gfv.VII.30.337/2013/4. szám

végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. június 11.

“A felszámolóhoz benyújtott hitelezői igénybejelentésben a hitelezőnek nem kell kötelezően meghatároznia, hogy melyik pontba kéri besorolni az igényét, ennek elmaradása tehát nem eredményezheti azt, hogy a felszámoló ne a jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően sorolja be a követelést. A hitelezőnek  azonban - igénybejelentésével egyidőben - be kell csatolnia azokat az iratokat, amelyek megalapozzák igénye törvénynek megfelelő besorolását.
 A Cstv. szigorú határidőket szab a hitelezői igény érvényesítéséhez. Ahhoz, hogy az adóssal szemben követeléssel rendelkező személy a felszámolási eljárásban hitelezővé váljon, a Cstv. rendelkezéseinek megfelelően be kell jelentenie a hitelezői igényét - valamennyi azt igazoló okirat becsatolásával együtt -, és be kell fizetnie a nyilvántartásba vételi díjat is. Ha a hitelező az általános kielégítési sorrendnél kedvezőbb helyzetbe kíván kerülni, a privilegizált helyzetet biztosító iratokat is határidőn belül át kell adnia a felszámoló részére, figyelemmel a besorolás és kielégítés tekintetében a felszámolót terhelő határidőkre és a többi hitelező érdekeire is. [Cstv. 46. § (6) bekezdés, 49. § (2) bekezdés, 49/D. §]
A hitelezői igény bejelentése és a biztosítékokkal kapcsolatos iratok felszámolóhoz történő bejelentése tekintetében tehát az alábbi lehetőségek állnak fenn:
a)  A hitelezőnek a követelésére és annak biztosítékaira vonatkozóan a 40 napos határidőben kell becsatolnia az iratokat a felszámolóhoz, ebben az esetben kerülhet sor a Cstv. 49/D.§-a alapján a kielégítésre a határidőn belül benyújtott, nem biztosított követeléssel rendelkező hitelezőket megelőzően.
b)  Ha a követelésre vonatkozóan határidőben, a biztosítékok tekintetében pedig határidőn túl történik meg a bejelentés, akkor a követelést nem biztosított, de határidőn belül bejelentett hitelezői igényként kell nyilvántartásba venni.
c)  Amennyiben a hitelező határidőn belül bejelenti az igényét, de csak a jogvesztő határidőn túl nyújtja be a privilegizált kielégítésre alapul szolgáló bizonyítékait, akkor a hitelezői pozícióját, s annak az addig benyújtott iratokon alapuló kielégítési rangsorát nyilvánvalóan nem veszíti el, csupán az előnyösebb besoroláshoz való jogát nem érvényesítheti.
 Ebből következően tehát a hitelező nem veszítette el az eredeti, a határidőben bejelentett igények között nyilvántartott, visszaigazolt hitelezői igényét és kielégítési rangsorát csak a privilegizált, biztosított hitelezői pozíció eléréséhez szükséges joga tekintetében állt be a jogvesztés.”