Gfv. VII.30.333/2015/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
-    kifogás (Cstv.51.§)
-    felszámolási eljárás befejezése
-    kifogás alapján indult eljárás megszüntetése felülvizsgálati eljárásban

Végzés

Gfv.VII.30.333/2015/7.

A határozathozatal dátuma: 2016. május 12.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 51. §-a alapján a felszámoló állított jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása vizsgálható. Amennyiben a felszámolási eljárás már nincs folyamatban – mert az adós és hitelezői jogerősen egyezséget kötöttek, illetve az általános szabályok szerinti, vagy az egyszerűsített módon az eljárás befejezésre került – , a kifogások elbírálása tárgyában hozott jogerős végzés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult eljárást meg kell szüntetni. Jóllehet a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (BÜSZ) 62. § b) pontja szerint, mind a vitatott igény elbírálása, mind pedig a kifogás elbírálása tárgyában külön számon folyik az eljárás, ezeknek az eljárásoknak a lefolytatására azonban csak akkor kerülhet sor, ha az alapul szolgáló felszámolási eljárás még folyamatban van. A felszámolási eljárás jogerős befejezése megszünteti a másik két eljárás folytatásának lehetőségét is, mert megszűnik az az ok, amely miatt a vitatott igény elbírálására szükség lenne (nyilvántartásba vétel), illetve nincs már, akivel szemben a kifogásban foglaltakat érvényesíteni lehetne, hiszen megszűnik az adós felszámolójának ez a tisztsége, illetve az az eljárás is, amelyben a kifogásolt magatartást orvosolni lehetne.