Gfv. VII.30.315/2015/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Felszámolás

Tárgyszavak:
-    kifogás benyújtására jogosult
-    vitatott követeléssel rendelkező hitelező kifogás benyújtási joga

Végzés

Gfv.VII.30.315/2015/3.

A határozathozatal időpontja:2016. március 22.

„Érdeksérelme esetén a vitatott követeléssel rendelkező hitelező is benyújthat kifogást a felszámoló jogszabálysértő intézkedésével vagy mulasztásával szemben. Ugyanakkor a Cstv. 51. § (1) bekezdéséből következően csak az nyújthat be kifogást az eljárásban – függetlenül attól, hogy egyébként félnek minősül-e a Cstv. 6. § (4) bekezdése szerint -, akinek a felszámoló intézkedése vagy mulasztása sérelmet okozott.
Jóllehet elvileg érinthetné a régi Ptk. 369. § (1) bekezdésének és a Cstv. 49/A. §-ának a megsértése az adós hitelezőjét, azonban a jelen eljárásban a kifogást előterjesztő hitelező a kifogásában olyan jogszabálysértő intézkedésekre hivatkozott, amelyeknek a fennállása kizárólag a potenciális vevők – pályázati ajánlatot tevők – tekintetében eredményezhet érdeksérelmet. A kifogást előterjesztő fizetési kötelezettségét – amennyiben az fennáll – nem érinti, hogy vele szemben azt ki fogja érvényesíteni, beszámítási kifogást ugyanis mind az adóssal, mind pedig az adós jogutódjával szemben érvényesíthet (régi Ptk. 329. § (3) bekezdés). Nincs ezért a kifogást előterjesztő hitelező szempontjából jelentősége a régi Ptk. 369. § (1) bekezdésében foglaltaknak, hogy lehetetlen célra irányult-e a felszámoló pályázati felhívása és az így megkötött szerződés. Nem sérti a kifogást előterjesztő érdekét az sem - és ezért is alaptalan a kifogása -, ha a felszámoló által kiírt pályázat nem felel meg a Cstv. 49/A. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek. A kifogást előterjesztő hitelező szempontjából nincs annak jelentősége, hogy az esetleges pályázók tudnak-e érdemi döntést hozni a követelés megvásárlása tekintetében, ugyanis kifogásának lényege nem az, hogy a felszámoló miért nem értékesítette (miért nem tudta értékesíteni) a követelést – és ezzel hitelezőként miért nem kap időben megfelelő kielégítést -, hanem az, hogy miért kívánja értékesíteni a felszámoló az adósnak a kifogást előterjesztő hitelezővel szembeni igényét.”