Gfv. VII.30.311/2015/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

CSŐDELJÁRÁS

Tárgyszavak:
-    csődegyezségi tárgyalás szabálytalan összehívása
-    együttes cégjegyési jog és a pénzforgalmi számlák feletti együttes rendelkezési jog

Gfv.VII.30.311/2015/5.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2016.  január 7.

„A Kúria álláspontja szerint téves az adósnak az az állítása, hogy a csődegyezségi tárgyalás szabálytalan összehívásának a Cstv. 17. § (1) bekezdésében írt szankció a jogkövetkezménye, és az az egyezség jóváhagyása körében nem értékelhető. A Cstv. 17. § (1) bekezdése nem vitásan konkrét jogkövetkezményt tartalmaz a vezető tisztségviselők rendelkezési jogának korlátozásáról arra az esetre, ha az adós nem a törvénynek megfelelően hívta össze a hitelezőket az egyezségi tárgyalásra. Ez a szankció azonban nem szünteti meg azt a kötelezettséget, amelyet a másodfokú bíróság helytállóan hangsúlyozott, hogy a törvényben írt formai követelményeket be kell tartani, mert ennek garanciális következményei vannak. Az együttes cégjegyzési jog és a pénzforgalmi számlák feletti együttes rendelkezési jog vagyonfelügyelő részére történő biztosítása a szabálytalanul összehívott csődegyezségi tárgyalást nem teszi szabályossá. E szankciónak az a feladata, hogy amennyiben az adós vezetése nem törekszik a szabályos eljárásra, a hitelezői érdekek védelmében a bíróság meg tudja akadályozni a vagyon eltüntetését.
A csődeljárás során bármilyen joghatás kiváltására alkalmas határozat meghozatala, vagy megállapodás megkötése, csak szabályszerűen összehívott egyezségi tárgyaláson történhet. Ebből következően a jogszabály megsértésével összehívott egyezségi tárgyaláson létrejött csődegyezség nem tekinthető a jogszabályoknak megfelelően létrejöttnek. A bíróság tehát a jogerős végzésében a Cstv. 21/A. § (3) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül, helytállóan állapította meg, hogy a csődegyezség nem hagyható jóvá.”