Gfv. VII.30.294/2015/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

CSŐDELJÁRÁS

Tárgyszavak:
-    az egyezség tartalmi vizsgálata
-    a reorganizációs terv
-    a gazdasági tartalom vizsgálatának tilalma

Gfv.VII.30.294/2015/4.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2015. december 15.

„Az egyezséggel kapcsolatban a Kúria már több határozatában kifejtette, hogy annak gazdasági tartalma a bíróság által nem vizsgálható (így például EBH2011.2332. Gfv.VII.30.098/2014/6., Gfv.VII.30.339/2013/5.), ebből következően nem vizsgálható a reorganizációs terv gazdasági tartalma sem, mert az is az egyezség része.
A Cstv. 21/A. § (3) bekezdése az egyezség – az egyezségi megállapodás és a hozzá csatolt iratok, így a reorganizációs terv – tekintetében kizárólag azt teszi lehetővé a bíróság számára, hogy azok jogszabályoknak való megfelelőségét vizsgálja. A reorganizációs terv tartalmi felülvizsgálata során a bíróság akkor tagadhatja meg az egyezség jóváhagyását, ha a terv az adóshoz kapcsolódó tényleges, a jövőben végzendő tevékenységre vonatkozó tartalmat nem hordoz; illetve, ha az adós kifejezetten rögzíti, hogy nem kívánja a tevékenységét folytatni.

Mindezeket figyelembe véve a Kúria álláspontja szerint helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság, hogy nem támasztja alá az adós tevékenység folytatására irányuló szándékát a minden konkrétumot nélkülöző, nem egyértelmű cselekvési programot meghatározó, általánosságban mozgó, pontosan meg nem határozott projektmenedzsment alapú megbízásokra alapított, csak tevékenységi elképzeléseket tartalmazó fizetőképesség helyreállítását célzó program, melyben foglalt állításokat az adós semmilyen módon nem bizonyította. Ezt igazolja az adós által a felülvizsgálati kérelemben előadott az a tény is, hogy az adósnak a hitelezők kifizetésére rendelkezésre álló vagyona folyamatosan csökken.

Az adott esetben nem állapítható meg, hogy a reorganizációs terv a jövőben végzendő tevékenységre vonatkozó tartalmat hordozna. A gazdasági tartalom vizsgálatának tilalma nem azt jelenti, hogy a bíróság nem minősítheti a tervet, csak azt, hogy nem dönthet abban a tekintetben, az megvalósítható-e vagy sem. Az adós által elkészített reorganizációs terv – a jövőre vonatkozó általános elképzelések mellett - ugyan hivatkozik konkrét lehetőségekre is, azonban ezeket nem bizonyította, az állított ajánlatokat, leveleket nem csatolta. Figyelemmel arra, hogy az adós saját maga is a rendelkezésére álló vagyon folyamatos csökkenését állította, a Kúria álláspontja szerint helytállóan állapította meg a jogerős végzés, az adós a tevékenységét nem kívánja folytatni, csak a tartozásai alól akar megszabadulni.”