Gfv. VII.30.290/2013/9. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Felszámolási eljárás – fizetésképtelenség vizsgálata

Tárgyszavak:
-    fizetésképtelenség vizsgálata csődegyezség nem teljesítésére hivatkozással

Gfv.VII.30.290/2013/9. szám

végzés

A határozathozatal dátuma:2014. május 27.

“A felülvizsgálati eljárásban abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy van-e lehetőség a Cstv. 27.§ (2) bekezdésében foglalt, hitelező által kezdeményezett eljárásokban megjelölt valamennyi fizetésképtelenségi ok esetében arra, hogy az adós a felszámolási eljárás tartama alatt, még a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedéséig a tartozását kifizesse, és ezzel az adott kérelemre vonatkozóan a fizetésképtelenségét megszüntesse.
 A Kúria álláspontja szerint helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság, hogy a Cstv. 27.§ (2) bekezdés d) pont esetében - ahogyan az a)-c) pontra hivatkozásnál is - joga és lehetősége van az adósnak a felszámolás megindítását megakadályozni azzal, hogy a hitelezőnek azt a követelését kiegyenlíti, amelyre a felszámolási kérelmét alapozza. Csődegyezség és felszámolási eljárásban kötött egyezség esetén ez a lehetőség azonban csak azokban az esetekben áll fenn, amikor az adós valamely pénzösszeg kifizetését vállalta. Ha valamely szolgáltatás teljesítése volt az adós kötelezettsége, és az nem történt meg az egyezségben vállalt határidőben, ennek a teljesítésére a felszámolási eljárás megszüntetésére kiható eredménnyel már nincs lehetőség a felszámolási eljárás tartama alatt, csak a hitelező elállására tekintettel szüntethető meg a felszámolási eljárás.”