Gfv. VII.30.273/2013/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Felszámolási eljárás – felszámolás

Tárgyszavak:
-    Cstv. 49/D.§ (1) bekezdés
-    értékesítés költsége

Gfv.VII.30.273/2013/5. szám

végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. május 30.

“A Kúria teljes mértékben egyetért a jogerős végzésben kifejtett azzal az állásponttal, mely szerint a felszámolónak lehetősége van arra, hogy az adós tulajdonát képező ingatlanon végzett, a karbantartás, állagmegóvás körét meghaladó munkálatokkal kapcsolatos ráfordításokat - amennyiben a zálogjoggal terhelt vagyontárgy értékesítése ezek hiányában nem lehetséges - a Cstv. 49/D.§ (1) bekezdése szerinti költségként elszámolja, ha azok az ingatlan forgalmi értékét növelték, s ekként az értékesítési árban megjelentek, vagyis a magasabb vételár révén a hitelezők is többhöz jutnak. Ebbe a körbe beletartozik - a “beruházás” fogalmát tágan értelmezve - az is, hogy a felszámoló bizonyos vagyontárgyat megvásárol, s az így felmerült kiadások ugyancsak elszámolhatóak a Cstv. 49/D.§ (1) bekezdése szerinti költségként.”
11