Gfv. VII.30.272/2015/10. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS

Tárgyszavak:
-    vagyonrendező tájékoztatási kötelezettsége
-    közös kérelem az értékesítés mellőzésére, ennek formája

Végzés

Gfv.VII.30.272/2015/10.

A határozathozatal időpontja: 2016. január 25.

„A vagyonrendező nem tájékoztatta a kérelmezőt a bejelentett hitelezői igényekről, először abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy fennállt-e a vagyonrendezőnek ez a tájékoztatási kötelezettsége.
A Ctv. 122. § (2) bekezdése lehetővé teszi a vagyontárgy értékesítésének mellőzését, ha az eljárásban résztvevők azt közösen kérik. Ebből a rendelkezésből következően – hogy az eljárásban résztvevők a jogukat gyakorolhassák – a résztvevőknek ismerniük kell a többi résztvevő személyét. Miután az igényeket a vagyonrendezőhöz kell bejelenteni [Ctv. 121. § (2) bekezdés], erről csak ő tud tájékoztatást adni. Mindebből okszerűen következik, hogy a vagyonrendezőnek az eljárásban résztvevők felé fennáll a tájékoztatási kötelezettsége a bejelentő személye és a bejelentett követelések összege tekintetében. Az ezzel ellentétes jogértelmezés az Alaptörvény 28. cikkét sérti.

A Ctv. 122. § (2) bekezdése nem határozza meg azt, milyen formájúnak kell lennie az értékesítés mellőzésére irányuló közös kérelemnek, annak egy okiratban kell szerepelnie, vagy az is megfelelő, ha az érintett felek külön-külön nyilatkoznak ebben a kérdésben. A Pp. 8. § (2) bekezdésében szabályozott, a jóhiszemű joggyakorlás elvének megfelelő magatartásnak az minősül a vagyonrendező részéről, hogy ha a felek esetleg nem a vagyonrendező által szükségesnek tartott formában nyújtják be a kérelmüket, akkor hiánypótlásra hívja fel őket. Nem teheti azonban meg azt, hogy kifejezett kérelem, és az erre irányuló – a kérelmező által ismert valamennyi érdekelt által tett - nyilatkozat ellenére figyelmen kívül hagyja a felek kérelmét, és értékesíti a vagyontárgyat, amennyiben a résztvevők a számukra biztosított határidőn belül eleget tesznek a hitelezői igény kielégítési-, költség- és vagyonrendezői díj megfizetési kötelezettségüknek.”