Gfv. VII.30.262/2014/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

CSŐDELJÁRÁS

Tárgyszavak:
-    hiánypótlás az egyezség benyújtása után
-    egyezség jóváhagyása iránti kérelem visszavonása
-    a kényszeregyezség hatálya alá eső zálogjogosult zálogjoga

Gfv.VII.30.262/2014/5.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. augusztus 29.

“A hiánypótlás lehetőségével kapcsolatban a Kúria utal arra, hogy a Cstv. 21/A .§ (2) bekezdése szerint “az egyezség jóváhagyására irányuló kérelmet” lehet egy alkalommal 3 munkanapos határidővel hiánypótlásra visszaadni. Nem értelmezhető ez a rendelkezés úgy, hogy az egyezség módosítására kerüljön sor, hiszen az egyezség módosításának a feltételeit 3 munkanapon belül az adós nem tudja biztosítani (tárgyalási határidők). Nem kizárt természetesen, hogy az adós – amennyiben a moratóriumból még megfelelő idő rendelkezésére áll – visszavonja a benyújtott kérelmet, és új egyezségi tárgyalást tartva az egyezség tartalmát módosítsa. Ezt azonban a bíróság nem rendelheti el, így hiánypótlás keretében nem kerülhet rá sor.

Az egyezség végrehajthatósága, illetve a kényszeregyezség hatálya alá tartozó zálogjogosult zálogjogának megszüntetése vonatkozásában a Kúria megjegyzi, nem helytálló az adósnak az az állítása, hogy az ilyen hitelezők esetében a zálogjog törléséről a csődeljárást lefolytató bíróságnak kellett volna határoznia. A Kúria az adósnak a hitelezők felé fennálló tartozása végrehajtása tekintetében a Gfv.VII.30.017/2014/9. számú végzésében fejtette ki állláspontját, mely szerint a bíróság csődegyezséget jóváhagyó jogerős végzése és a csődegyezség együttesen képezik az esetleges végrehajtás alapjául szolgáló okiratot. Ugyanakkor helytállóan fejtette ki az adós a felülvizsgálati kérelemben, hogy a jelzálogjog törlésére vonatkozó kötelezettség nem az adós kötelezettsége a hitelezők felé, hanem a jelzálogjogosult kötelezettsége – a csődegyezségben foglalt adósi kötelezettség teljesítését követően - az adós felé. A csődeljárást lefolytató bíróság azért nem rendelkezhet a zálogjog törléséről, mert a bíróság csődegyezséget jóváhagyó határozata megelőzi az adós teljesítését, s feltételtől függő bejegyzési rendelkezésre nincs lehetőség.
Ha a Cstv. szabályainak megfelelően létrejött kényszeregyezséget az adós az abban foglaltak szerint teljesíti, akkor a kötelezettsége teljesítettnek minősül abban az esetben is, ha a csődegyezségben meghatározott összeg kisebb a hitelező eredeti követelésénél. Ilyen esetben a biztosítékkal rendelkező hitelező sem élhet a biztosíték nyújtotta jogosítványokkal, követelésének – a szabályos csődegyezségnek megfelelően történt - kielégítésével a biztosíték is megszűnik (Pfv.VII.20.199/2012/8). Amennyiben a volt hitelező nem teszi meg a nyilatkozatot a zálogjog törlésére vonatkozóan, az adós perben kérheti a zálogjog törlését.”