Gfv. VII.30.260/2015/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Felszámolás

Tárgyszavak:
-    bíróság törvényességi felügyeleti jogköre
-    közbenső mérleg
-    zárómérleg
-    hitelezői igény nyilvántartásba vétele, besorolása

Végzés

Gfv.VII.30.260/2015/4.

A határozathozatal időpontja: 2016. március 8.

„A bíróság törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja a közbenső- és zárómérlegeket, s azok jóváhagyását jogszabálysértés esetén el kell utasítania még akkor is, ha erre vonatkozóan nem érkezik hitelezői észrevétel vagy kifogás. Nem tartozik azonban ebbe a vizsgálandó körbe az egyes hitelezői igények besorolása.

A hitelezői igények nyilvántartásba vételét a Cstv. 46. § (5) bekezdése a felszámoló hatáskörébe utalta. A bíróságnak ebben a tekintetben kizárólag akkor van döntési joga, ha a hitelezői igényt a felszámoló vitatottnak minősíti [Cstv. 46. § (6) bekezdés], vagy a felszámoló intézkedésével szemben kifogást nyújtanak be a hitelező saját követelése, illetve más hitelező követelése nyilvántartásba vétele tekintetében (Cstv. 51. §). A bíróság csak ezekben az esetekben hozhat döntést a hitelezői igény felszámoló által történt nyilvántartásba vételével kapcsolatban.
A Kúria által a közbenső- és zárómérleg jóváhagyása kapcsán hangsúlyozott bírósági törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos felszámolói tevékenységre. A közbenső- illetve zárómérleghez kapcsolódó törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása során a bíróságnak a felszámoló által kezelt vagyon változását, annak indokoltságát kell vizsgálnia, s ahogyan erre a másodfokú bíróság helytállóan utalt, e jogintézmények nem a hitelezői igények nyilvántartása helyességének az ellenőrzésére szolgálnak.”