Gfv. VII.30.258/2015/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Felszámolás

Tárgyszavak:
-    kifogás előterjesztésének határideje
-    faxon küldött kifogás

Végzés

Gfv.VII.30.258/2015/3.

A határozat hozatalának időpontja: 2016. február 9.

„A 2/2015. PJE jogegységi határozat szerint a kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő eljárásjogi határidőnek minősül, amelyre a Cstv. 6. § (3) bekezdése alapján a Pp. szabályai megfelelően alkalmazandók.
A Pp. 103. § (5) bekezdése szerint a határidő az utolsó nap végével jár le, a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésére és a bíróság előtt teljesítendő cselekményekre megállapított határidő azonban már a hivatali idő végével lejár.
A Pp. 105. § (4) bekezdése esetén a határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták.
A hitelező által hivatkozott BH2003.502. számú eseti döntésben a Legfelsőbb Bíróság a fellebbezéssel kapcsolatban mondta ki, hogy a Pp. „a fellebbezés benyújtásának módját illetően semmilyen alaki követelményt, vagy más megszorító rendelkezést nem tartalmaz. Ezért szabályszerűen és joghatályosan előterjesztettnek kell tekinteni minden olyan beadványt, amely a fellebbezési határidő utolsó napján, a hivatali idő lejártáig az elsőfokú bíróságra írásban megérkezik”. Írásban megérkezettnek tekintette a Legfelsőbb Bíróság a faxon a bírósághoz eljuttatott beadványt.
Jelen esetben nem fellebbezés, hanem kifogás határidőben való előterjesztése volt a vita tárgya, azonban ennek alakiságára vonatkozóan sem tartalmaz rendelkezéseket a Cstv. Ebből következően a fenti eseti döntésben kifejtett álláspont alapján vizsgálni kellett, hogy megfelelt-e a törvényben írt feltételeknek a beadvány benyújtása.
A kifogás alapján indult eljárás kezdő iratán – a faxon 2014. március 10-én érkezett beadványon – jól látható az érkezés pontos időpontja: 17 óra 2 perc. A hitelező felülvizsgálati kérelméhez csatolt adásjelentés szerint 17:01-kor történt meg a faxolás. Megállapítható tehát, hogy a bírósági hivatali idő lejártáig nem érkezett meg az elsőfokú bíróságra a kifogás, az tehát a kifogás előterjesztésére rendelkezésre álló határidő lejártát követően került a bírósághoz benyújtásra.”