Gfv. VII.30.249/2015/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Felszámolás

Tárgyszavak:
-    vitatott igény elbírálása
-    felszámolási eljárás megszüntetése

Gfv.VII.30.249/2015/6.

Végzés

A határozathozatal dátuma: 2016. január 25.

„A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 46. § (6) bekezdése értelmében az adós ellen folytatott felszámolási eljárásban, ha a felszámoló egyeztetést követően a vitathatónak minősített hitelezői igényeket a bíróságra megküldi, a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak kell a vitatott hitelezői igény jogalapja és/vagy összegszerűsége tárgyában döntést hozni. Felszámolás hiányában a hitelező és az adós közötti jogvitát peres eljárásban kell megítélni. Ebből azonban az is következik, hogy amennyiben a felszámolási eljárás már nincs folyamatban – mert az adós és hitelezői jogerősen egyezséget kötöttek, illetve az általános szabályok szerinti, vagy az egyszerűsített módon az eljárás befejezésre került –, a vitatott hitelezői igények elbírálása tárgyában hozott jogerős végzés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult eljárást meg kell szüntetni.
Jóllehet a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (BÜSZ) 62. § b) pontja szerint, mind a vitatott igény elbírálása, mind pedig a kifogás elbírálása tárgyában külön számon folyik az eljárás, ezeknek az eljárásoknak a lefolytatására azonban csak akkor kerülhet sor, ha az alapul szolgáló felszámolási eljárás még folyamatban van. A felszámolási eljárás jogerős befejezése megszünteti a másik két eljárás folytatásának lehetőségét is, mert megszűnik az az ok, amely miatt a vitatott igény elbírálására szükség lenne (nyilvántartásba vétel), illetve nincs már, akivel szemben a kifogásban foglaltakat érvényesíteni lehetne, hiszen megszűnik az adós felszámolójának ez a tisztsége, illetve az az eljárás is, amelyben a kifogásolt magatartást orvosolni lehetne.”