Gfv. VII.30.245/2016/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FIZETÉSKÉPTELENSÉG VIZSGÁLATA

Tárgyszavak:
-    vitatott igény
-    fizetési felhívás
-    fizetési felszólítás
-    4/2013 PJE
-    számla

VÉGZÉS

Gfv.VII.30.245/2016/7.

A határozathozatal dátuma: 2017. január 31.

„A hitelező a kérelmét a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjára alapította, melynek alkalmazása körében a bíróságnak a 27. § (2c) és (3) bekezdést is figyelembe kell vennie.
E fizetésképtelenségi ok körében helytállóan fejtette ki a másodfokú bíróság, hogy a korábban már vitatott igény egy ismételt felszólítással nem válik nem vitatottá vagy elismertté. Ebből következően tehát a hitelező az adós által egyszer már elutasított igényre alaptalanul küld fizetési felhívást. Ha az adós a tartozást a számla szerinti esedékességet követő 20 napon belül nem egyenlíti ki és nem is vitatja a Cstv. 27. § (2c) bekezdésében foglaltak szerint, akkor nem állapítható meg a fizetésképtelensége, amennyiben a felszámolási eljárás során igazolja, hogy már a számla kiállítása (a követelés bejelentése) előtt vitatta a követelés jogalapját.
A hitelező is tévesen értelmezte a 4/2013. PJE jogegységi határozatot. E határozatban részletezett, a „legalább a követelés ténybeli alapját, jogcímét, összegét és teljesítési határidejét tartalmazó fizetési felhívás” ugyanis nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a szolgáltatás teljesítője számlakibocsátásra kötelezett. A jogegységi határozat e része olyan hitelezők számára teszi lehetővé az adósaik felhívását, amelyek/akik nem kötelezettek számla kibocsátására. Az adott esetben a hitelező az ÁFÁ-val növelt összegű hitelezői igény meg nem fizetésére hivatkozással kezdeményezte az adós felszámolását, ebből következően maga is ÁFA-körbe tartozik, s ily módon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.) 165. § (1)-(2) bekezdésére és 166. § (1)-(3) bekezdésére figyelemmel, a hitelezőnek ki kellett volna állítania a számlát az adóssal szemben a követeléséről ahhoz, hogy a számlában szereplő követelés nem teljesítése esetén a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerinti fizetési felszólítást joghatályosan megküldhesse. (Kúria Gfv.VII.30.043/2016/14. http://www.lb.hu/hu/fizkepugy/gfv-vii30043201614-szamu-hatarozat)”