Gfv. VII.30.236/2013/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Felszámolási eljárás – felszámolás

Tárgyszavak:
-    többségi befolyással rendelkező tag fogalma zálogjoggal biztosított követelés esetén
-    Cstv.49/D.§ (5) bekezdés
-    a biztosított követeléssé válás időpontja

Gfv.VII.30.236/2013/7.

végzés

A határozathozatal dátuma: 2014. április 8.

“A Cstv. 49/D.§ (5) bekezdésének az első mondata valóban úgy rendelkezik, hogy a gazdálkodó szervezet többségi befolyással (Ptk. 685/B.§) rendelkező tagja (részvényese) van kizárva a privilegizált kielégítés jogából. A Kúria álláspontja szerint azonban a Cstv. 49/D.§ (5) bekezdése azzal, hogy a Ptk.685/B.§-ára utal a többségi befolyás meghatározása körében, nem csak a közvetlen tagokat, hanem - a meghatározó befolyás megfogalmazásával, amely a többségi befolyás egyik formája - a közvetett tagsági jogokkal rendelkezőket is ki kívánta zárni a privilegizált kielégítés jogából. Ezzel ellentétes álláspont esetén a tagnak csupán egy másik, általa teljes mértékben ellenőrzött társaságot kellene közbeiktatnia az adós és maga közé ahhoz, hogy a zálogjogát (privilegizált kielégítését) érvényesíteni tudja az adóssal szemben.
Az első kérdésre adott válasz tehát az, hogy a “többségi befolyással rendelkező tag” fogalmába beletartoznak nem csak a közvetlen, hanem a közvetett tagsági jogokkal rendelkező személyek is, figyelemmel a Ptk. 685/B.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
 Az ügyben releváns második jogkérdés az volt, hogy a Cstv. 49/D.§ (5) bekezdése szerinti feltétel, mely szerint “a zálogjoggal biztosított követelés a fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követően keletkezett”, hogyan értendő, ha időben elválik egymástól a követelés és a biztosíték létrejötte.
A Kúria álláspontja szerint a Cstv.49/D.§ kizárólag csak a biztosított követelések felszámolási eljárás során történő besorolásáról, kielégítéséről rendelkezik. E rendelkezés szempontjából tehát nem az a lényeges, hogy a követelés maga mikor keletkezett, hanem az, hogy mikor vált biztosítotti követeléssé.”