Gfv. VII.30.218/2015/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

Felszámolás

Tárgyszavak:
-    szakszervezet elleni felszámolási eljárás lefolytathatósága

Végzés

Gfv.VII.30.218/2015/3.

A határozathozatal időpontja: 2016. január 28.

„A Kúria elsőként azt vizsgálta meg, hogy az adósnak van-e eljárásbeli jogképessége a felszámolási eljárásban [Pp. 130. § (1) bekezdés e) pontja, 157. § a) pontja, 158. § (1) bekezdés].
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) II. fejezetében foglaltak szerint a civil szervezetek ellen csőd-, illetve felszámolási eljárások lefolytathatók. A kérelem beérkezésének napján, 2012. december 27-én hatályos 2. § 6. pont szerint a törvény alkalmazásában civil szervezetnek minősül a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítvány. Civil szervezet alatt a törvény II-VI. és VIII-X. fejezetében a civil társaságot, továbbá a VII-X. fejezetében a kölcsönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet nem kell érteni.
Miután e kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezés csak a pártot vette ki a civil szervezet egyesületi fogalmából, a felszámolási eljárás lefolytatható volt a szakszervezet, mint - az Ectv. 4. § (1) bekezdés szerint - az egyesület egy különös formája ellen. (2014. március 15-től kezdődően a szakszervezetek sem tartoznak a civil szervezet fogalmába, ezért ezt követően a 10. § (1) bekezdése alapján csőd- és felszámolási eljárásuk nem rendelhető el.)”