Gfv. VII.30.209/2016/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

FELSZÁMOLÁS

Tárgyszó:
-    vezető állású munkavállaló
-    Mt. 208. § (1) bekezdés
-    Mt. 208.§ (2) bekezdés

Gfv.VII.30.209/2016/4.

A határozathozatal dátuma: 2016. október 6.

A felülvizsgálati kérelem tartalma alapján a Kúria megállapította, a hitelező annak megállapítását kérte, hogy ugyan vezető állású munkavállaló volt, de a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (2) bekezdése szerint minősült, s ebből eredően másként kell megítélni a követelését.
A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Mt. 210. § (3) bekezdése első mondatában levő rendelkezést, mely szerint „legfeljebb hathavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességkor a munkáltató”, a Cstv. szabályaira tekintettel kell értelmezni. Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalóra a Cstv. 57. § (1) bekezdés hc) pontja, míg az Mt. 208. § (2) bekezdés szerinti vezető állású munkavállalóra a Cstv. 57. § (3) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak. A nem privilegizált összegek azonban, mind a kétféle vezető állású munkavállaló tekintetében csak az eljárás befejezésekor fizethetők ki, amennyiben az adós vagyona arra fedezetet nyújt. Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló a Cstv. 57. § (1) bekezdés hc) pontjába sorolt hitelezőként, míg az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló a Cstv. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kielégítési kategóriába sorolt hitelezőként kaphat kielégítést.